Hansjø

Turen begynte ved Brekka, hvor en gammel vei fører litt inn på Hansjøheia. Ved Brekka krysser man en steindam som er bred nok til at hest og kjerre kan passere uten problemer. Om dette er en dam fra iseksporten eller enda eldre har jeg ikke funnet ut av. Tror ikke det er iseksporten. Etter dette forsvinner veien gradvis, men det virker som det kan være spor av en opparbeidet vei lengre inne på heia. Formålet med turen var å utforske eventuelle tegn til tidligere gruveaktivitet, samtidig som det var en anledning til å nyte en tur i skogen. Selv om jeg har vært over heia tidligere, har jeg ikke klart å finne noen tydelige stier eller tegn til gruvevirksomhet. Ved Heftet ved Hansjø avsluttet vi turen og fulgte veien tilbake til Brekka.

Flagg

The journey began at Brekka, where an old road leads a bit into Hansjøheia. At Brekka, you cross a stone dam wide enough for horses and carts to pass without difficulty. Whether this is a dam from the ice export or even older, I haven’t been able to determine. I don’t think it’s from the ice export. After this, the road gradually disappears, but it seems there may be traces of a developed road further into the heath. The purpose of the trip was to explore any signs of previous mining activity while also enjoying a walk in the forest. Although I’ve been over the heath before, I haven’t managed to find any clear paths or signs of mining activity. We ended the trip at Heftet by Hansjø and followed the road back to Brekka.

Brekka

Hefte Hansjø. Vi ser Erlandsøya

Hefte Hansjø

Hefte Hansjø

Hefte Hansjø

Dyrespor på Hansjøheia

HANSJØHEIA
Hansjø
error: Content is protected !!