EN TUR I GAMLE KRAGERØ

Store og små ting som har skjedd i Kragerø.

Things that have happened in Kragerø.

Vinter i Kragerø

Her har jeg samlet en del historier fra vinterkragerø.

Winter in Kragerø

Here I have collected a number of stories from Winterkragerø.

Inskripsjoner og skriblerier

Det er risset og hugget ut mange inskripsjoner og initialer i fjell og stein i Kragerø.

Inscriptions and scribbles

Many inscriptions and initials have been carved in rock and stone in Kragerø.

Kragerøvassdraget

Fra Toke til Kilsfjorden.

Kragerøvassdraget

From Toke to Kilsfjorden.

Camping

Camping og teltplasser i Kragerø.

Camping

Camping and tent place in Kragerø.

Barndomsminner

fra Kirketomta og Andølingen.

Childhood memories

From Kirketomta and Andølingen.

En reise til Helle

En reiseskildring fra Sivig i Risør til Helle ved Kragerø i 1864.

A trip to Helle in Kragerø

From Kirketomta and Andølingen.Atravelogue from Sivig in Risør to Kragerø, Helle in 1864.

Varperinger og fortøyningsbolter

I Kragerøskjærgården står det fortsatt mange bolter og ringer som er i ferd med å ruste vekk. De første kom opp tidlig på 1600-tallet, og var i bruk så lenge seilskutene trafikkerte langs kysten.

Warpings and mooring bolts

In Kragerøskjærgården there are still many bolts and rings that are about to rust away. The first ones came up in the early 17th century, and were in use as long as the sailing ships operated along the coast.

Historiske skilt

I byjubileet 2016, da Kragerø feiret 350 år, ble det satt opp historiske navneskilt i Kragerø.

Historic signs

During 2016, the year marking the 350th Anniversary of the city’s founding, signs explaining the historic roots of local place names were set up in Kragerø

BF Gamle Kragerø

BF «Gamle Kragerø» ble bygget ved Kragerø Slipp- og Mek. Verksted i 1960.

BF Old Kragerø

BF «Old Kragerø» was built at Kragerø Slipp- og Mek. Workshop in 1960.

Tur på Kragerøbanen

Kragerøbanen er en nedlagt jernbanestrekning mellom Neslandsvatn stasjon på Sørlandsbanen og Kragerø.

Trip on the Kragerø line

The Kragerø line is a disused railway line between Neslandsvatn station on the Sørlandsbanen line and Kragerø.