Bjønnås

Utsikt
Gruve
Vi begynte turen ved Fossen og krysset broen før vi svingte til høyre inn på Tisjøveien. Etter en høyresving forlot vi veien til fordel for en traktorvei til venstre, som fører til Ødegård. Et kort stykke langs denne veien svingte vi deretter til venstre igjen. Derfra fører en sti opp til Bjønnås, som belønner oss med en fantastisk utsikt fra toppen. Vi fulgte deretter stien ned til Ødegårdveien, og mot slutten av turen passerte vi områder som nettopp var blitt hogd. Til slutt gikk vi ned veien tilbake til Fossen.
Tur med Kragerø Turlag 10. september 2023: Denne dagen var det varmt. Vi begynte turen fra parkeringsplassen ved Hundsvik og fulgte Farsjøveien ned til Fossen. Ved broen svingte vi til venstre inn på Tisjøveien, som også er den gamle postveien (markert med rødstiplet linje på kartet). Etter en kort strekning på denne veien tok vi av til venstre på en traktorvei, og deretter igjen til venstre på en sti. Mens stien begynner å stige opp mot Bjønnås, kan vi se Tisjødalsgruva til venstre for stien. Det er bare en kort tur opp til Bjønnås, hvor utsikten er fantastisk. Vi tok en liten pause på toppen før vi fortsatte ned til Ødegårdveien og deretter opp til Havfjell.

Flagg

We started the hike at Fossen and crossed the bridge before turning right onto Tisjøveien. After a right turn, we left the road in favor of a tractor road to the left, leading to Ødegård. A short distance along this road, we then turned left again. From there, a path leads up to Bjønnås, rewarding us with a magnificent view from the top. We then followed the path down to Ødegårdveien, and towards the end of the trip, we passed through areas that had just been cleared. Finally, we walked back down the road to Fossen.
Hike with Kragerø Turlag on September 10, 2023: It was a hot day. We started the hike from the parking lot at Hundsvik and followed Farsjøveien down to Fossen. At the bridge, we turned left onto Tisjøveien, which is also the old postal route (marked with a red dashed line on the map). After a short stretch on this road, we turned left onto a tractor road, and then left again onto a path. As the path begins to ascend towards Bjønnås, we can see Tisjødalsgruva to the left of the path. It’s only a short hike up to Bjønnås, where the view is fantastic. We took a short break at the top before continuing down to Ødegårdveien and then up to Havfjell.

Toppen av Bjønnås

Toppen av Bjønnås

Toppen av Bjønnås

Toppen av Bjønnås

Tur med Kragerø Turlag

Parkering ved Hundsvik

Farsjøveien

Farsjøveien

Tisjøveien

Stien til Bjønnås

Stien til Bjønnås

Tisjødalsgruva 121

Tisjødalsgruva 121

Tisjødalsgruva 121

Toppen av Bjønnås

Toppen av Bjønnås

Toppen av Bjønnås

Toppen av Bjønnås

Toppen av Bjønnås

Turen går videre til Havfjell

Bjønnås

Bjønnås

BJØNNÅS
bjonnas_kart
error: Content is protected !!