Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

StorholmenStorholmen blir ansett som den vakreste badeholmen i hele Norge. Den er Kragerøs eneste "laguneøy" med en skjellsandstrand omgitt av glatte svaberg. Stranden i "lagunen" er et paradis for barn, med sin langgrunne karakter. Holmen har den samme naturskjønnheten som Stangnes, Portør og de andre øyene som vender mot havet. Storholmen ligger like utenfor Stangnes, og det tar omtrent 200 meter å ro over til øya.

Første gang man besøker øya, blir man alltid overrasket. Det er ikke mulig å komme inn i "lagunen" med en stor båt. Man må legge til på utsiden, hvor det finnes mange fortøyningsbolter. Det er også mulig å finne små teltplasser her.

På midten av 1950-tallet kjøpte Kragerø kommune holmen av familiene Ekerne og Levang. Holmen ble gjort om til et offentlig friområde og er sikret for allmennheten i all fremtid. Storholmen er den største øya fra Portør til Aust-Agder langs kysten. Etter at Kragerø kommune hadde kjøpt holmen, tilbød Kragerø Fjordbåtselskap daglige turer til Storholmen. Det var også en rutebuss fra Stabbestad som korresponderte med ferjen til Levangskilen. På denne måten kunne folk reise til Storholmen daglig.
Storholmen is considered the most beautiful bathing island in all of Norway. It is Kragerø's only "lagoon island" with a seashell beach surrounded by smooth rocks. The beach in the "lagoon" is a paradise for children with its shallow waters. The island shares the same natural beauty as Stangnes, Portør, and the other islands facing the sea. Storholmen is located just off Stangnes, and it takes about 200 meters to row over to the island.

Visiting the island for the first time always brings surprises. It is not possible to enter the "lagoon" with a large boat. You have to dock on the outside, where there are many mooring bolts. It is also possible to find small camping spots here.

In the mid-1950s, Kragerø municipality purchased the island from the Ekerne and Levang families. The island was transformed into a public recreational area and secured for the general public for all future time. Storholmen is the largest island along the coast from Portør to Aust-Agder. After Kragerø municipality acquired the island, Kragerø Fjordbåtselskap offered daily trips to Storholmen. There was also a bus route from Stabbestad that corresponded with the ferry to Levangskilen. This allowed people to travel to Storholmen daily.

 


SKJÆRGÅRDSPARK.