Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

SkutevikkilenSkutevikkilen, en naturskjønn perle på østre Gumøy, er i dag et populært friluftsområde. Det fungerer også som et ideelt utgangspunkt for å utforske de mange stiene og veiene på Gumøy. Herfra kan man følge den merkede løypen til Gumøyknuten, som byr på den høyeste utsiktspunktet i skjærgården. Det sies at bukten tidligere ble brukt som skjulested for kaperskip under krigene med Sverige og England på 1800-tallet. Mange fiendtlige skip ble kapret, og kapervirksomheten ble en viktig inntektskilde for Norge og Danmark. Ifølge en legende skal en kaper ved navn Fagerhus ha gjemt en kjele full av penger i en fjellhule like øst for Skutevikkilen. Dessverre ble Fagerhus drept, og skatten har ikke blitt funnet siden. Likevel har det vært mye snakk om Fagerhushola med pengekjelen gjennom årene, og mange har forsøkt å finne den. For lenge siden oppdaget en person en hule ved Knutebratten som kunne gås inn i, og han observerte noe som lignet et skjelett. Men da han kom tilbake dagen etter for å undersøke nærmere, hadde det vært et steinras og hulen var borte.
Skutevikkilen, a scenic gem on the eastern side of Gumøy, is today a popular outdoor area. It also serves as an ideal starting point to explore the many trails and roads on Gumøy. From here, one can follow the marked trail to Gumøyknuten, which offers the highest viewpoint in the archipelago. It is said that the bay was previously used as a hiding place for privateer ships during the wars with Sweden and England in the 19th century. Many enemy ships were captured, and privateering became an important source of income for Norway and Denmark. According to a legend, a privateer named Fagerhus hid a kettle full of money in a mountain cave just east of Skutevikkilen. Unfortunately, Fagerhus was killed, and the treasure has not been found since. Nevertheless, there has been much talk about Fagerhushola with the money kettle over the years, and many have attempted to find it. Long ago, someone discovered a cave at Knutebratten that could be entered, and they observed something resembling a skeleton. However, when they returned the next day to investigate further, there had been a rockslide and the cave was gone.

 


SKJÆRGÅRDSPARK.

Skutevikkilen.

Skutevikkilen.