Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

SjuersteinPå toppen av en hei, finner man en rundt 2 meter høy steinblokk. Kyststien passerer like under den, så den er lett å finne. Denne steinen har en historie knyttet til seg. Akkurat som mange andre steder, er det en legende om et kjempetroll ved navn Sjuer, som angivelig kastet denne steinen. Ifølge sagnet ble den kastet fra et jorde som ble kalt "Kjempekjær".
At the top of a hill, you will find a stone block that stands approximately 2 meters tall. The coastal path passes just below it, making it easy to locate. This stone carries a story with it. Like many other places, there is a legend of a giant troll named Sjuer who supposedly threw this stone. According to the legend, it was thrown from a field called "Kjempekjær."Sjuerstein.

Sjuerstein.