Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

LovisenbergkollenLovisenbergkollen, som ligger på Langtanghalvøya, tilbyr en fantastisk utsikt med utsyn mot Lifjell i nord og hele skjærgården i sør. På toppen av kollen finnes det en bok der besøkende kan skrive navnet sitt. Stiene opp til toppen er godt vedlikeholdt. Like ved Lovisenbergkollen finner man Bjørnekollen, som faktisk har en enda bedre utsikt. Navnet Bjørnekollen kommer fra den praktfulle lystgården Lovisenberg, som ble bygget for kjøpmann Georg Christian Heuch og Lovise Christense Møller (født Krafft) i anledning deres bryllup i 1788. Lovisenbergkollen har også en gammel trekantmarkering som ble brukt innen landmåling og kartproduksjon.

Måneskinnstur med turistforeningen 2. februar 2007
På en måneskinnstur arrangert av Kragerø Turistforening den 2. februar 2007 deltok 35 entusiastiske turgåere som besøkte Lovisenbergkollen. Månen skinte stort og rundt på en klar stjernehimmel, og det var et imponerende syn da toget med lysende turgåere sakte beveget seg oppover skråningen. Nesten alle hadde hodelykter, og langs stien var det tent fakler. På toppen hadde forhåndsgjengen allerede tent et stort bål. Til tross for noen glatte partier klarte alle å ta seg opp og ned uten noen skader.

Tur med Kragerø Turistforeningen 28. september 2008
Denne turen går over Storkollen, Sjåen, Bjørnknuten og Lovisenbergkollen. Dette ble en lang tur på ca 6 timer. Det var 16 stykker som møtte opp ved kalstad bensistasjon, hvor turen startet fra. Første stopp var utsiktsplatået på Storkollen, her fortalte Else litt historie om stedet. Vi gikk videre på blåløypa bratt ned til "Dødsdalen" og videre forbi den store rutilgruva og bort til Høysjåen gruve hvor vi tok en matbit. Herfra gikk vi på veien ned til Kalstad og inn på Bergløypa. Her var det tre stykker som tok farvel til turgruppa. Resten gikk videre mot Berg og opp til Lovisenbergknuten hvor tok en lang pause. Neste stopp var Bjørneknuten. Det ble en lang tur herfra til Kalstad, gikk over Lindtvedt.
Lovisenbergkollen, located on the Langtang Peninsula, offers a stunning view overlooking Lifjell to the north and the entire archipelago to the south. At the top of the hill, there is a book where visitors can write their names. The trails leading to the top are well-maintained. Nearby Lovisenbergkollen, you'll find Bjørnekollen, which actually offers an even better view. The name Bjørnekollen derives from the magnificent country estate Lovisenberg, built for the merchant Georg Christian Heuch and Lovise Christense Møller (born Krafft) to celebrate their wedding in 1788. Lovisenbergkollen also features an old triangular marker that was used in land surveying and map production.

Moonlight excursion with the Tourist Association, February 2nd, 2007

On a moonlight excursion organized by the Kragerø Tourist Association on February 2nd, 2007, 35 enthusiastic hikers joined in visiting Lovisenbergkollen. The moon shone large and round in a clear starry sky, creating an impressive sight as the procession of illuminated hikers wound its way up the slope. Almost everyone had headlamps, and torches were lit along the trail. The advance party had already kindled a large bonfire at the top. Despite some slippery sections, everyone managed to ascend and descend without any injuries.


Trip with Kragerø Tourist Association on September 28, 2008
This trip goes over Storkollen, Sjåen, Bjørnknuten, and Lovisenbergkollen. It turned out to be a long hike of approximately 6 hours. There were 16 people who gathered at Kalstad gas station, where the trip started from. The first stop was the viewpoint at Storkollen, where Else shared some history about the place. We then continued on the blue trail, steeply descending to "Dødsdalen" (Death Valley), and passed by the large rutile mine, making our way to Høysjåen mine where we had a snack. From there, we walked along the road down to Kalstad and onto the Berg trail. At this point, three people bid farewell to the hiking group. The rest of us continued towards Berg and up to Lovisenbergknuten, where we took a long break. The next stop was Bjørneknuten. It was a long hike from there to Kalstad, crossing over Lindtvedt.
Øvre Langtangen.

Øvre Langtangen.

Flotte stier.

Lovisenbergkollen.

Øvre Langtangen.

Lovisenbergkollen.
   

Hytta på Lovisenbergkollen.

Lovisenbergkollen.

Robin på Lovisenbergkollen.

Lovisenbergkollen.

Måneskinnstur.

Måneskinnstur.

Måneskinnstur.

Måneskinnstur.

Storkollen. (T)

Storkollen. (T)

Storkollen. (T)

Matpause ved Høysjåen (T)

Krysser veien ved Kalstad (T)

Bergløypa (T)

Ved Tantes furuer (T)

Vannforsyning Berg (T)

Lovisenbergkollen (T)

Bjørneknuten (T)

Bjørneknuten (T)

Bjørneknuten (T)