Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

LøveråsenEn kort sykkeltur fra Helle tar oss gjennom vakre områder. Vi starter med å sykle langs hovedveien frem til Bånn, deretter tar vi av til høyre på Lienveien. I første veikryss tar vi igjen til høyre og følger den fine veien, som senere går over til en traktorvei. Denne ruten tar oss forbi Ramslien og videre mot Rullemyr, hvor vi fortsatt nyter fine sykkelveier gjennom hele turen. Etter å ha kommet ut på grusvei ved Rullemyr, følger vi veien som fører oss til Svarttjenndalen. Her tar vi en ny vei opp til høyre som tar oss helt til topps av Løveråsen. På toppen ble det satt opp en ny hytte.
A short bike ride from Helle takes us through beautiful areas. We start by cycling along the main road until Bånn, then we turn right onto Lienveien. At the first road junction, we turn right again and follow the nice road, which later turns into a tractor road. This route takes us past Ramslien and further towards Rullemyr, where we continue to enjoy pleasant bike paths throughout the entire trip. After reaching the gravel road at Rullemyr, we follow the path that leads us to Svarttjenndalen. Here, we take a new road on the right that takes us all the way to the top of Løveråsen. At the top, a new cabin has been set up.

 

 


Løveråsen.

Løveråsen.

Løveråsen.

Løveråsen.

Løveråsen.

Svarttjenndalen.

Svarttjenndalen.

 

 

kartutsnitt