Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

LarsøyLarsøy er den største øya i Hellefjorden har vært eid av Berg, Helle Bruk og flere private før den ble en del av Skjærgårdsparken, som nå eies av Kragerø kommune. I 1950-årene ble det arrangert diverse stevner med sang og musikk på Larsøy. Det var en liten rød hytte på Larsøy som ble leid ut til sommergjester. Det var Kragerø kommune som eide hytta. Det fulgte med en pram til hytta, som ble kalt for Kommuneprammen. Det gikk båt fra Helle og Strand. I noen år ble det også feiret St. Hans med stort bål på østre del av Larsøy. Navnet Larsøy var allerede i 1754 nevnt som" Larsøy i Hellefjorden". Det gikk båt fra Helle og Strand.

En sang om Larsøy som en Hellekar har skrevet for mange år side:

Hellefjordens perle

I Hellefjordender ligger en Ö, med skog seg
speiler i stille sjø. Med knauser og bukt med
badestrand, den hører oss til hver kvinne og
mann

Der hen vi har draget så ofte og tidt, til
denne vår ö på en liten visitt. Ja der har vi
hygget oss store og små, og kveget vårt sinn i
frahverdagen grå

Å Larsøy heter denne vår ö, som ligger så fin
i stille sjø. Når solen går ned i vest bak
fjell, den ligger i sjø så fager mot kveld

Så ha da takk i styrets menn, som laget det sånn
at vi fikk den. Så vi kan draog kvege vårt sinn
til denne vår ö i stille og vind.

 


SKJÆRGÅRDSPARK.

Larsøy.

Larsøy.

Larsøy.

Larsøy.

Larsøy.

Larsøy.

Larsøy.

Larsøy.

Larsøy.

Larsøy.

Larsøy.