Søk i www.turer.no via Google:
§


KRAGERØ KOMMUNE

Falkenbergfluet


Falkenbergfluet har Mørjeheias beste utsikt. Det går sti fra Litjenn, Falkenberg og opp ved siste huset i Kjølebrønnskilen. Det enkleste er stien opp ved Falkenberg. Under fluet er det en stor steinur med heller. Navnet fluet betyr bratt fjel. Bra stigning.

 


Falkenberfluet.

Falkenberfluet.

Falkenberfluet.

Kjølebrønd Brug.