Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

Årømyra


Det var Kåre Liane f. 1912 som var den siste som bodde på Årømyra. Det var året 1939 han flyttet ned til Kolonien i Vadfoss etter at bestefaren, Ole Knutsen Liane, f. 1860, døde i 1938. Huset på Årømyra ble senere flyttet til Bjordammen av Trygve Gromstad, som hadde det til hytte. Nå er det bare grunnmuren til hovedhuset som står igjen. Det er stedsnavnet Årømyra vi kjenner idag, men det opprinnelige navnet på plassen er "Orremyra". Det var orreleik i stor stil i dette området tidligere. Fra veldig gammelt av hette plassen "Solberg". Det var navnet på ham som brøyt opp jorda her en gang på 1700-tallet. De hadde mange kuer på beite ved Årømyra og områdene rundt, det var mange fine grassletter. Det er et sagn om fjøset som sto her og lyder slik: Fjøset sto opprinnelig på en liten kolle 20-30 meter fra hovedhuset og folka som den gang bodde der, fant stadig døde dyr i fjøset. Senere døde også bikkjene som ble satt i bånd like ved. Fjøset ble til slutt revet og satt opp et annet sted og problemene med døde dyr var over. En merkelig historie.

 


Usikkert om dette er Årømyra.

Årømyra.

Rester etter huset..

Utsikten over Årømyra.

Årømyra.

Årømyra.

Årømyra.

Årømyra.

Årømyra.

Langvann.