Dalane

Gruve
Skog
196 Dalane: Det er flere små brudd og skjerp i området Dalane. Jeg har funnet fire. To hull er fylt med vann. Fra Gamle Sørlandske går det en gammel vei opp til disse bruddene. Jeg tok en liten tur opp til Bronåskollen for å se om det var noen fin utsikt, men dessverre var det skuffende.

Flagg

196 Dalane: There are several small quarries and outcrops in the Dalane area. I have found four. Two holes are filled with water. From the Old Sørlandske road, there is an old path up to these quarries. I took a short trip up to Bronåskollen to see if there was any nice view, but unfortunately, it was disappointing.

Dalane

Dalane

Dalane

Dalane

Dalane

Dalane

Dalane

Dalane

DALANE
Dalane
error: Content is protected !!