Stene

Gruve
Stene er en variant av “Stein” og betyr bokstavelig talt “stein”. Dette navnet virker passende for området, gitt den historiske gruvevirksomheten og den nære tilknytningen til sjøen. Det er også mulig at navnet har sin opprinnelse i både et manns- og et kvinnenavn.

143 Stene: Bruddet var eid av fru Stene fra Kragerø og var i drift fra 1930-tallet til midten av 1940-tallet. Produksjonen ble hovedsakelig transportert til Herøya. Ett av bruddene langs Kammerfosselva var eid av Lunøe. På bilde mot Ulvehiet, hvor det nå står et nybygg, var det tidligere et hull som ble fylt igjen for mange år siden. Det er noe usikkerhet knyttet til om dette er det riktige stedet jeg refererer til. Området har det vært virksomhet i ulike perioder.

Flagg

Stene is a variant of “Stein” and literally means “stone”. This name seems fitting for the area, given its historical mining activity and close proximity to the sea. It’s also possible that the name has its origins in both a male and a female name.

143 Stene: The quarry was owned by Mrs. Stene from Kragerø and was in operation from the 1930s to the mid-1940s. The production was mainly transported to Herøya. One of the quarries along the Kammerfosselva was owned by Lunøe. In a picture towards Ulvehiet, where there is now a new building, there used to be a hole that was filled in many years ago. There is some uncertainty about whether this is the correct location I am referring to. The area has seen activity in various periods.

Kammerfossveien

Mot Ulvehiet. Gruve 143 Stene

Mot Stene

Stene

Utsikt mot Kammerfoss

Åtangbrua

Haugstranda og Tangen

Ved Åtangbrua

Åtangbrua

STENE
Stene
error: Content is protected !!