Dypsundholmene

Skjærgårdsparken
Gruve

Dypsundholmene, beliggende i Kilsfjorden. Denne perlen er et ettertraktet utfartssted med sine badestrender. Dypsundholmene består av tre øyer og har en historie på festligheter, inkludert dans og feiring på Sankthansaften. Opprinnelig var disse øyene under eierskap av gårdene Frøvik og Lien, og navnet reflekterer det dype sundet som skiller de to største øyene.


160 Dypsundhomen: Rutil. Eidsfoss jernverk drev forsøksdrift her i 1862. Sener skal forekomsten ha vært drevet i årene 1905 – 1907. Gruven består av to dagstrosser som er ca 15 meter lange, 3 meter brede og opptil 15 meter dype. Dagstrossen er forbundet ved en liten ort. Inne i orten finnes det en 2-3 meter dyp synk. Den nordre dagstrossen munner ut like ved sjøkanten.


161 Dypsundholmen Christina:Titanjernstein. Har ingen opplysninger om driften.


Flagg


Dypsundholmene, located in Kilsfjorden, are a sought-after destination with their sandy beaches. Comprising three islands, Dypsundholmene has a history of festivities, including dancing and celebrations on Midsummer’s Eve. Originally, these islands were owned by the farms of Frøvik and Lien, and the name reflects the deep sound that separates the two largest islands.

Skjærgårdsparken

Dypsundholmene

Dypsundholmene

Dypsundholmene

Dypsundholmene

Dypsundholmene

Dypsundholmene

Dypsundholmene

Dypsundholmene

Dypsundholmene

Dypsundholmene

Hytta på den minste holmen

Dypsundholmene gruve

Dypsundholmene gruve

Dypsundholmene gruve

Dypsundholmene gruve

DYPSUNDHOLMENE
Dypsundholmene
error: Content is protected !!