Frøvikheia

Utsikt
Turen begynte ved bommen på Frøvikveien. Vi fulgte Frøvikveien, som er en fantastisk rute langs Kilsfjorden. Like før vi nådde Frøvik gård, svingte vi av til høyre. Dette er bomveien som leder til Snekkevik steinbrudd. Vi fortsatte langs denne veien på oversiden av Frøvik gård. Underveis passerte vi en gammel bygning, som du kan se på hovedbildet. Etter en stund fikk vi øye på en sti/traktorvei som fører opp til høyre. Vi fulgte denne opp til Frøvikheia, hvor man får en fantastisk utsikt over Kilsfjorden. Selv om det blir litt overgrodd herfra, kom vi inn på en traktorvei som førte oss ned under Bjønnsungen. Det er en stor steinur her, og det er sikkert flere steder hvor det kunne ha vært et bjørnehi, derav navnet. Etter en kort strekning kom vi til traktorveien som går fra Årdalen og opp til Hesttjenn. Vi fulgte veien ned til Årdalen. En flott og variert runde å gå.

Flagg

The journey began at the barrier on Frøvikveien. We followed Frøvikveien, which is a fantastic route along Kilsfjorden. Just before reaching Frøvik farm, we turned right. This is the toll road that leads to Snekkevik quarry. We continued along this road above Frøvik farm. Along the way, we passed an old building, as you can see in the main picture. After a while, we spotted a path/tractor road leading uphill to the right. We followed this up to Frøvikheia, where you get a fantastic view of Kilsfjorden. Although it gets a bit overgrown from here, we found ourselves on a tractor road leading us down under Bjønnsungen. There’s a large scree here, and there are likely several places where there could have been a bear’s den, hence the name. After a short stretch, we reached the tractor road that runs from Årdalen up to Hesttjenn. We followed the road down to Årdalen. A great and varied route to walk.

Frøvikveien

Frøvik

Frøvikveien

Utsikt og ver Kilsfjorden

Steinur under Bjønnsungen

FRØVIKHEIA
Frøvikheia
error: Content is protected !!