Strandtjenn

Dette fantastiske turområdet kan nås fra boligområdene Sollia og Nordbø. Her kan man oppdage flere naturperler, med Gustulkollane som et høydepunkt. Kollane består av flere runde topper med utsikt og steile fjellvegger. Området har et godt utviklet nettverk av stier, som gir muligheter for både korte rusleturer og lengre turer. På stien mot Skjørtjenn står tre markante steiner som peker vei. En anbefalt tur går rundt Skjørtjenn og videre til Bånn.

Flagg

This fantastic hiking area can be accessed from the residential areas of Sollia and Nordbø. Here, one can discover several natural gems, with Gustulkollane standing out as a highlight. The kollane consists of several rounded peaks with views and steep mountain walls. The area boasts a well-developed network of trails, offering opportunities for both short leisurely walks and longer hikes. Along the path towards Skjørtjenn, three prominent stones mark the way. A recommended hike follows the trail around Skjørtjenn and onwards to Bånn.

Strandtjenn

Arilds plass

Strandtjenn

Strandtjenn

Strandtjenn

Øvre Strandtjenn

STRANDTJENN
Strandtjenn
error: Content is protected !!