Fløyheia

Utsikt
Fløyheia, noe lavere enn Havfjell, tilbyr likevel på en bedre utsikt. På toppen ruver en flott varde, en av de få i Kragerø. Sannsynligvis fungerte Fløyheia-varden som en bytterøys, markeringen av grensen mellom Strand- og Torgerød-eiendommene. En delvis sti fører opp til toppen fra den gamle boplassen Bureid. Varder ble ofte reist for å definere grenser, og mange av dem i Norge står som kulturminner. Langs kysten fungerte noen som sjømerker, mens andre har sin opprinnelse fra landets første kartlegging. De representerer trigonometriske punkter, og ordet “Fløy” kan også referere til en værhane eller vindhane.

Flagg

Fløyheia, slightly lower than Havfjell, still offers a better view. At its peak stands a splendid cairn, one of the few in Kragerø. Likely serving as a boundary marker, Fløyheia’s cairn delineated the border between the Strand and Torgerød properties. A partially defined path leads to the top from the ancient settlement of Bureid. Cairns were often erected to demarcate boundaries, with many in Norway now recognized as cultural landmarks. Along the coast, some functioned as sea markers, while others originated from the country’s initial surveying efforts, representing trigonometric points. Additionally, the word “Fløy” can also denote a weather vane.

Fløyheia

Fløyheia

Fløyheia

Fløyheia

Fløyheia

Fjellformasjon ved Bureid

FLØYHEIA
Fløyheia
error: Content is protected !!