Skarbodalsbukta

I dag fremstår Skarbodalsbukta som en fredelig plass ved inngangen til Hellefjorden, preget av sommerhus og hytter. På begynnelsen av 1900-tallet var området en sentral aktør i isproduksjonen om vinteren. Isen ble hentet fra Skarbotjennane og lagret i store ishus ved bukta. Denne historien avspeiles fortsatt i dag gjennom synlige spor som fortøyningsringer, grunnmurer og steinlagte veier. Skarbodalsbukta fungerte også som en balastplass, hvor det fortsatt kan være rester etter hauger av flint brukt under islasting.

Flagg

Today, Skarbodalsbukta presents itself as a tranquil spot at the entrance to Hellefjorden, characterized by summer houses and cabins. In the early 1900s, the area played a pivotal role in winter ice production. Ice was harvested from Skarbotjennane and stored in large icehouses along the bay. This history is still evident today through visible traces such as mooring rings, foundations, and stone-paved roads. Skarbodalsbukta also served as a ballast port, where remnants of heaps of flint used during ice loading may still remain.

Skarbodalsbukta

Skarbodalsbukta

Skarbodalsbukta

Skarbodalsbukta

Skarbodalsbukta

Skarbodalsbukta

Skarbodalsbukta

Skarbodalsbukta

Skarbodalsbukta

Skarbodalsbukta

Skarbodalsbukta

SKARBODALSBUKTA
Skarbodalsbukta
error: Content is protected !!