Krokvann

Vi startet denne turen fra Fossingveien ved Skarbomyra. Etter en god strekning på veien, tok vi av inn på Kjærlighetsmyra og passerte Bjortjenn før vi kom ned til Krokvann. Det finnes en gammel vei der som muligens var knyttet til en liten jerngruve eller et brudd ved Krokvann. Den er markert som 107 på gruvesidene, men jeg har ikke sett den selv. Fra Krokvann fulgte vi en nydelig sti langs vannet i et fantastisk skogsterreng. Stien ledet oss til tømmerhytta ved Krokvann, som ble brukt til å skjule flyktninger under krigen. Ved Krokvann er det også en fantastisk odde som bare må oppleves med en pause. Vi fortsatte videre og tok den første veien til høyre, men den veien stoppet ved enden av vannet. Vi snudde og gikk rundt Liatjenna, mot Rullemyr. Før vi kom så langt, tok vi av til høyre og beveget oss mot Solli. Her kom vi inn på en vei. Vi tok en avstikker til leirplassen ved Krokvann, som vi nådde via stien ved Krokvannsbekken. Resten av turen gikk på veien ned til Skarbomyra. Det er også en flott tur opp langs Skarbotjennbekken til Isdammen ved nedre Skarbotjenn. Herfra går det et lite tråkk opp til en bedre sti som går bort til Bjortjenn ved Kjærlighetsmyra og videre til Kroktjenn.

Flagg

We started this trip from Fossingveien near Skarbomyra. After a good stretch on the road, we turned off onto Kjærlighetsmyra and passed Bjortjenn before reaching Krokvann. There’s an old road there that may have been associated with a small iron mine or quarry near Krokvann. It’s marked as 107 on the mine maps, but I haven’t seen it myself. From Krokvann, we followed a beautiful path along the water in fantastic forest terrain. The path led us to the timber cabin at Krokvann, which was used to hide refugees during the war. At Krokvann, there’s also a fantastic promontory that simply must be experienced with a pause. We continued on and took the first road to the right, but it ended at the end of the water. We turned around and walked around Liatjenna toward Rullemyr. Before reaching there, we turned right and headed towards Solli. Here, we got onto a road. We made a detour to the campsite at Krokvann, which we reached via the path along Krokvannsbekken. The rest of the trip went along the road down to Skarbomyra. There’s also a great hike up along Skarbotjennbekken to Isdammen at lower Skarbotjenn. From there, a small path leads up to a better trail that goes over to Bjortjenn near Kjærlighetsmyra and further on to Kroktjenn.

Krokvann

Krokvann

Krokvann

Bjortjenn

Krokvann

Krokvann

Krokvann

Kjærlighetsmyra

Bjortjenn

Krokvann

Krokvann

Krokvann

Strømhuset ved Skarbomyra

KROKVANN
Skarboskogen kart
error: Content is protected !!