Åtangen

Gruve

Åtangen har en flott strand som heter Åtangbukta, det er synd at den ikke holdes vedlike. I heia over stranda er det en stor forekomst av Hornblende, kanskje enda bedre enn den i Studsdalen. Etter at brua kom over elva var det mange folk fra byen som brukte denne badeplassen i 60 og 70-åra. Her var det et høyt stupetårn med tre avsatser, langs fjellet var det montert benker. Boltene i fjellet står ennå. Det er et lite stupetårn som står der nå. Det går en sti fra denne stranda langs sjøkanten bortover mot Apalbukta. Huset som står her var eid av Andreas Åtangen, men hvem som er eier i dag er jeg ikke sikker på. Huset er nå fritidseiendom. Navnet Åtangen kommer av at det er en stor Å (elv) som renner ut ved tangen. Det gamle ordet for elv er Å.


Neida, dette er ikke T-banen i Oslo
De fleste vil nok gjette på at bildene er tatt på T-banen i Oslo eller i en bakgate på Grünerløkka. Dette er et glimt fra Kragerø, nærmere bestemt det gamle industriområdet på Åtangen der det opprinnelig var tresliperi med over 70 ansatte og siden skraphandler virksomhet med langt færre årsverk. Området har ligget nærmest brakk de siste årene, og dermed har også unge kunstnere funnet et fristed.


192 Åtangen: Forekomst av Hornblende. Ligger rett ovenfor stranda på Odden.


Flagg


Åtangen boasts a beautiful beach known as Åtangbukta, but it’s unfortunate that it isn’t maintained. Above the beach, in the hills, there’s a significant occurrence of hornblende, perhaps even more impressive than that found in Studsdalen. After the bridge was built over the river, this became a popular bathing spot for many city dwellers in the 60s and 70s. There used to be a tall diving tower with three levels here, and benches were mounted along the mountainside. The bolts in the rock are still visible. Although only a small diving tower stands there now, there’s a path that runs from this beach along the shoreline towards Apalbukta. The house standing here was once owned by Andreas Åtangen, but I’m not sure who the current owner is. The house is now a vacation property. The name Åtangen originates from the fact that there’s a large river (“å”) that flows out by the point. The old word for river is “å.”


No, this isn’t the Oslo subway
Most people would probably guess that the pictures were taken there or in a back alley in Grünerløkka. This is actually a glimpse of Kragerø, specifically the old industrial area of Åtangen, where there was originally a wood mill with over 70 employees and later a scrap trading business with far fewer staff. The area has been largely abandoned in recent years, which has also made it a sanctuary for young artists.


192 Åtangen: Occurrence of hornblende. Located directly above the beach at Odden.)

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Hornblende forekomst

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Åtangen

Kragerøs minste tunnel

Kunst på Åtangen

Kunst på Åtangen

Kunst på Åtangen

Kunst på Åtangen

Kunst på Åtangen

Kunst på Åtangen

Kunst på Åtangen

Kunst på Åtangen

ÅTANGEN
Blankenberg
error: Content is protected !!