Havfjell

Vi parkerte ved Farsjøveien der den krysser inn til Øygården. Det er tydelig skiltet som en privat vei uten bom. Starten på turen opp til Havfjell er ved Kloppkjerra på Øygårdsveien, rett før undergangen under E18. Det er rikelig med parkeringsplass her også. Fra dette punktet følger man en flott traktorvei oppover. Etter å ha passert en liten rød bu i et kryss, fortsetter man rett frem (venstre). Når traktorveien når sitt høyeste punkt, tar man stien til høyre som fører mot den spektakulære utsikten på Havfjell i Farsjø. Turen er relativt kort, cirka 3 km tur-retur.

Tur med Kragerø Turlag 10. september 2023: Etter turen over Bjønnås, begynte vi på stien som førte opp til Havfjell. Stien fra Kloppkjerra var velholdt og enkel å følge. Utsikten fra Havfjell er blant de beste i Kragerø-området og belønnet oss med fantastiske panoramautsikter. Etter en lang pause ved toppen, valgte vi en annerledes rute gjennom vakker skog som ledet oss ned til utgangspunktet i Hundsvik.


Flagg


We parked at Farsjøveien where it intersects with Øygården. It’s clearly marked as a private road without a toll. The start of the hike up to Havfjell is at Kloppkjerra on Øygårdsveien, just before the underpass under E18. There’s ample parking space here as well. From this point, you follow a great tractor road uphill. After passing a small red hut at an intersection, continue straight ahead (left). When the tractor road reaches its highest point, take the path to the right leading towards the spectacular view of Havfjell in Farsjø. The hike is relatively short, about 3 km round trip.

Kragerø Turlag excursion on September 10th, 2023: After the hike over Bjønnås, we began our ascent up to Havfjell. The trail from Kloppkjerra was well-maintained and easy to follow. The view from Havfjell is among the best in the Kragerø area, rewarding us with breathtaking panoramic vistas. Following a lengthy break at the summit, we opted for a different route through scenic forest, leading us back down to the starting point in Hundsvik.

Havfjell

Havfjell

Havfjell

Havfjell

Havfjell

Havfjell

Havfjell

Tur med Kragerø Turlag

Havfjell ved Farsjø

Havfjell

Havfjell

Havfjell

Havfjell

Havfjell

Havfjell

Havfjell

Havfjell

HAVFJELL
bjonnas_kart
error: Content is protected !!