Torsdal

Skog
Gårdsbruk
Utsikt

Torsdal gir deg muligheten til å starte flere fine turer. En spennende rute tar deg opp gjennom jordene ved øvre Torsdal, over Tusten og Tytebærhaugen, før du når Holt i Sannidal. Alternativt kan du utforske stien som leder deg over til Lofthaug. En annen flott alternativ rute tar deg opp til Hestjenn og videre til Hesttjennknuten, som kanskje er den mest populære destinasjonen.


Flagg


Torsdal provides you with the opportunity to embark on several beautiful hikes. An exciting route takes you through the fields of upper Torsdal, over Tusten and Tytebærhaugen, before reaching Holt in Sannidal. Alternatively, you can explore the trail that leads you over to Lofthaug. Another fantastic alternative route takes you up to Hestjenn and onwards to Hesttjennknuten, which may be the most popular destination.

Øvre Torsdal

Øvre Torsdal

Nedre Torsdal

Øvre Torsdal seter

Øvre Torsdal seter

Skytebanen ved Torsdal

Utsikt fra stien over Tusten

Utsikt fra stien over Tusten

Stien mot Lofthaug

Stien mot Lofthaug

Stien mot Lofthaug

TORSDAL
torsdal_kart
error: Content is protected !!