Tyvand

Fra Støa ved Tyvand er det mulig å padle over til Tveitereidvann og derfra videre ut i Kragerøvassdraget. Kanoene ble leid på Støa Camping. Tidligere var det hesteløp på Tyvand om vinteren. Historien forteller at Tyvand og Tveitereidvann opprinnelig hadde samme navn, Tvivatn, som betyr “Det dobbelte vannet”. Senere ble det kjent som Tyvand og Tveitereidvann. Det ene området av vannet ble kalt Tyvand, mens den andre delen fikk navnet fra gården Tveitereid.
Under vår vandring langs Tyvand fra Wastøl gård, støtte vi på et lite tråkk som fulgte kystlinjen rundt Wastøltangen og fulgte elva Heglandselva. Med litt rydding og merking av stien kunne dette området bli en flott turløype. Etterhvert kom vi inn på stinettverket Kulekollen, som tilbyr flere flotte ruter og muligheter for turister og turgåere.


Flagg


From Støa near Tyvand, it is possible to paddle across to Tveitereidvann and then continue out into the Kragerø waterway. The canoes were rented at Støa Camping. In the past, there were horse races on Tyvand during winter. According to history, Tyvand and Tveitereidvann originally had the same name, Tvivatn, which translates to “The Double Water.” Later, they became known as Tyvand and Tveitereidvann, with one part of the water being called Tyvand and the other part taking its name from the Tveitereid farm.

During our hike along Tyvand from Wastøl gård, we came across a small trail that followed the coastline around Wastøltangen and followed the Heglandselva river. With some clearing and marking of the trail, this area could become a fantastic hiking route. Eventually, we entered the Kulekollen trail network, which offers several beautiful routes and opportunities for tourists and hikers.

Tyvand

Tyvand

Tyvand

Tyvand

Tyvand

Tyvand

Tyvand

Tyvand

Tyvand

Tyvand

Tyvand

Kragerøbanen ved Tyvand

Tyvand

Tyvand

Kanotur på Tyvand

Kanotur på Tyvand

TYVAND
tyvand_kart
error: Content is protected !!