Dalsfoss

Skog
Gårdsbruk
Dalsfoss utgjør en del av Kragerøvassdraget, og anlegget ble oppført i årene 1899-1901, med fullføringen av hoveddammen Dalsfoss i 1903. En fin tur er fra krysset opp til Dal, spasere inn til Dalsfoss og fortsette forbi Roli. Derfra går turen mot Bråtane før man returnerer til Dal. En annen fin rute er å følge vassdraget fra Øverland, via Langmo, Dalsfoss og ned til Svenum. Dalsfoss er ikke bare et lite samfunn, det er også et sted med en rik historie som gir ekstra dybde til opplevelsen.
Løa ved Bråtane: Den tidligere uteløa på Søndre Lundereid ble satt opp igjen i 2014. Den gamle løa sto her i tidsrommet ca. 1860 – 1960. Ble brukt til oppbevaring av høy og lauv.

Flagg

Dalsfoss is a part of the Kragerø watercourse, and the facility was constructed between 1899 and 1901, culminating in the completion of the main dam at Dalsfoss in 1903. A delightful hike begins at the intersection leading up to Dal, where you can walk in to explore Dalsfoss and continue past Roli. The journey then takes you towards Bråtane before returning to Dal. Another picturesque route involves tracing the watercourse from Øverland, through Langmo, Dalsfoss, and down to Svenum. Dalsfoss is not just a small community; it is also a place steeped in a rich history, adding an extra layer of depth to the experience.
The Barn at Bråtane: The former outdoor barn at Søndre Lundereid was reconstructed in 2014. The original barn stood here from approximately 1860 to 1960 and was used for storing hay and leaves.

Dalsfoss

Dalsfoss

Dalsfoss

Dalsfoss

Dalsfoss sett fra Roli

Roli

Bolter kommer til syne

Roli

Roli

Bråtanetjenna

Bråtane

Heia

Heia

Heia

Øverland, Nedre Tokke

Langmo

Langmo

Dalsfoss

Dalsfoss

Dalsfoss

Dalsfoss, Kragerøvassdraget

Svenum

Neslandtjenn

Kollbånn ved Kragerøbanen

DALSFOSS
dalsfoss_kart
error: Content is protected !!