Årøknuten

Gårdsbruk
Utsikt
Landskapet rundt Årø gård består av små koller som gir  noe utsikt mot Vadfoss og Strandkollen. Det finnes ingen opparbeidet sti til Årøknuten. I nærheten av gården står det et skilt med navnet Hullfjell. Dette er et lokalt navn som ikke er inkludert på offentlige kart.

Flagg

The landscape around Årø farm consists of small hills that offer some views towards Vadfoss and Strandkollen. There is no established trail to Årøknuten. Near the farm, there is a sign with the name “Hullfjell” on the closest hill. This is a local name not included on public maps.

Hullfjell

Hullfjell

Årø gård

Hullfjell (lokalt navn)

Utsikt mot Strandkollen

Årø gård

Årø

Årøknuten

utsikt fra Årøknuten

Årø trollet

Vadfoss

Det røde huset ved Vadfoss

ÅRØKNUTEN
aroknuten_kart
error: Content is protected !!