Langsjø

Skog
Utsikt

Fra Drangedalsveien sør for Bjortjenn, følger vi en sti/gammel vei som leder til Langsjø ved den gamle Kragerøbanen. Underveis passerer vi et par hytter på venstre side av stien før vi fortsetter ned en delvis overgrodd gammel vei, som fører oss ned til en noe forlatt hytte øverst ved Langsjø. Det er enkelt å forstå hvorfor vannet har fått navnet Langsjø, med sin utstrakte lengde.

Fra dette punktet følger vi traseen til den gamle Kragerøbanen, som Kragerø kommune planlegger å utvikle til en turvei, lignende det Drangedal har gjort i Kroken. Etter en kort strekning langs Kragerøbanen tar vi av oppover den bratte heia til Svenumkollen. Det finnes ingen  sti opp til Svenumkollen fra denne retningen. Fra toppen av Svenumkollen nyter vi en fantastisk utsikt før vi beveger oss nedover en sti som leder mot Svenum. Det er også verdt å se egne sider om Svenum på tursiden. Før vi når gården Svenum, tar vi av til høyre, nedover mot Neslandstjenn, gjennom flott terreng og fortsetter deretter ned til Nesland og Farsjø.


Flagg


From Drangedalsveien south of Bjortjenn, we follow a path/old road leading to Langsjø near the old Kragerø railway. Along the way, we pass a couple of cabins on the left side of the trail before continuing down a partially overgrown old road, guiding us to a somewhat abandoned cabin at the top of Langsjø. It’s easy to understand why the water is named Langsjø, given its extensive length.

From this point, we follow the route of the old Kragerø railway, which Kragerø municipality plans to develop into a hiking trail, similar to what Drangedal has done in Kroken. After a short stretch along the Kragerø railway, we veer off up the steep slope towards Svenumkollen. There is no defined path up to Svenumkollen from this direction. From the summit of Svenumkollen, we enjoy a fantastic view before descending along a trail leading towards Svenum. It’s also worth checking out dedicated pages about Svenum on the hiking website. Before reaching the Svenum farm, we turn right, heading down towards Neslandstjenn, through beautiful terrain, and then continue down to Nesland and Farsjø.

Hytta ved Langsjø

Hytta ved Langsjø

Hytta ved Langsjø

Hva er dette?

Bever i område

Tunnelen under Kragerøbanen

Traseen Kragerøbanen

Kragerøbanen

Fra svenumkollen

Svenum

Stien fra Svenum til kollen

Neslandtjennene

Nesland

Langsjø på det bredeste

LANGSJØ
langsjo_kart
error: Content is protected !!