NESLAND FARSJØ

Turen fra Nesland til Fossen ved Farsjø stasjon byr på en variert og flotte naturopplevelser. Vi startet turen fra Nesland-gården og fulgte stiene som ledet oss opp til de vakre Neslandtjennene. Disse to innsjøene omgis av en fantastisk natur. Etter å ha krysset Breivikbukta, forsøkte vi å finne stien som fortsatte forbi Breivik og ned til Berntangen. Videre gikk vi nedover veien til Saga, hvor man kan beundre den siste gjenværende holdeplassen fra Kragerøbanen. Etter en kort strekning på veien, tok vi av til venstre og fulgte en sti til Tangane, en forlatt boplass. Derfra fulgte vi traseen til Kragerøbanen ned til fossen ved Farsjø stasjon.

Flagg

The journey from Nesland to Fossen near Farsjø station offers diverse and splendid nature experiences. We commenced our expedition from Nesland farm, following the trails that led us up to the beautiful Neslandtjennene lakes. These two lakes are surrounded by breathtaking scenery. After crossing Breivikbukta, we endeavored to locate the path that continued past Breivik and down to Berntangen. Continuing on, we descended the road to Saga, where one can admire the last remaining station from the Kragerø railway. After a short stretch on the road, we turned left onto a trail leading to Tangane, an abandoned settlement. From there, we followed the route of the Kragerø railway down to the waterfall near Farsjø station, concluding our exploration with a majestic view.

Nesland

Nesland

Neslandtjennene

Neslandtjennene

Neslandtjennene

Neslandtjennene

Hvelvsteinsbro Kragerøbanen

Hvelvsteinsbro Kragerøbanen

Undergang ved Saga

Undergang ved Saga

Saga

Saga

Saga holdeplass

Tangane

Tangane

Farsjø stasjon

Farsjø stasjon

Farsjø stasjon

NESLAND - FARSJØ
nesland_kart
error: Content is protected !!