Ørviklia - Stabbestad

Vår rundtur begynner ved Kragerøfjorden hyttegrend, hvor stien er tydelig merket. Vi følger en historisk ferdselsvei langs Ørvikveien, som leder oss helt til Panoramaveien og hyttefeltet ved Kragerø Resort. På tilbaketuren tar vi veien over Steinmannsheia, som belønner oss med en imponerende utsikt over store deler av Levangsheia, og vi passerer også Solberg, en gammel boplass registrert som kulturminne nummer 2. De velbevarte grunnmurene vitner om tidligere bosetting og gir oss et glimt inn i fortiden. Gjennom nydelig skogsterreng fortsetter turen tilbake til utgangspunktet, Kragerøfjorden hyttegrend. Underveis passerer vi skiltet for Bjørnehi-runden på 3 km. Jeg fant ikke ut hvor dette bjørnehiet var, men kanskje det blir en opplevelse for en annen gang. Alt i alt er dette en lang og flott rundtur gjennom Ørviklia og Stabbestadlia.


Flagg


Our excursion begins at Kragerøfjorden hyttegrend, where the trail is clearly marked. We follow a historical route along Ørvikveien, guiding us all the way to Panoramaveien and the cabin area at Kragerø Resort. On the return journey, we take the path over Steinmannsheia, rewarding us with an impressive view of a large part of Levangsheia. We also pass by Solberg, an ancient settlement registered as cultural heritage number 2. The well-preserved foundations bear witness to past habitation, offering us a glimpse into history. Through beautiful woodland terrain, the journey continues back to the starting point, Kragerøfjorden hyttegrend.

Along the way, we encounter the sign for the 3 km-long Bjørnehi trail. Unfortunately, I didn’t discover the location of this bear’s den on this occasion, but perhaps it will be an adventure for another time. All in all, this is a long and splendid round trip through Ørviklia and Stabbestadlia, providing an opportunity to experience both history and natural beauty.

Fra Kragerøfjorden hyttegrend

Fra Kragerøfjorden hyttegrend

Ørviklia

Ørviklia

Panoramaveien

Stabbestadlia

Vardet over heia

Stabbestadlia

Stabbestadlia

Solberg

Solberg

Solberg

Solberg

Steinmannsheia

Steinmannsheia

Steinmannsheia

Vardet over heia

Skiltet

Skiltet

Ørviklia

ØRVIK - STABBESTAD
stabbestad_orvik_kart
error: Content is protected !!