Buslåttdalen

Skog
Vi startet vår tur fra Øvre Dobbe og fulgte en kort strekning på Skarvangveien før vi svingte av til venstre på Buslåttveien. Denne veien går helt til Hødnebø i Risør kommune, men det er verdt å merke seg at det nå er en bomvei, selv om den tidligere var tilgjengelig for kjøretøy. Buslåttveien er imidlertid svært populær blant syklister. I Buslåttdalen oppdaget vi noen gamle steinmurer på venstre side av veien, som var målet for turen. Dette området er en forlatt boplass, der kun steinmurene står igjen som vitner om fortiden. Det er fascinerende å reflektere over at dette en gang var hjemmet til mennesker som levde av jorden. Vi tok også en kort avstikker opp til Buslåttheia i håp om å nyte en  utsikt, men dessverre var resultatet skuffende.

Flagg

We started our journey from Øvre Dobbe and followed a short stretch of Skarvangveien before turning left onto Buslåttveien. This road leads all the way to Hødnebø in the Risør municipality, but it’s worth noting that it’s now a toll road, even though it used to be accessible to vehicles. However, Buslåttveien is highly popular among cyclists. In Buslåttdalen, we discovered some ancient stone walls on the left side of the road, which was the objective of our trip. This area is an abandoned settlement, where only the stone walls remain as witnesses of the past. It’s fascinating to contemplate that this was once the home of people who lived off the land. We also took a short detour up to Buslåttheia in the hope of enjoying a panoramic view, but unfortunately, the result was disappointing.

Buslåttbråten

Toppen av Buslåtthei

Buslåttdalen

Buslåttdalen

Buslåttdalen

BUSLÅTTDALEN
Buslåtten kart
error: Content is protected !!