Kroktjenn

Skog
Vi startet vår tur fra Grasåa, ved Kjølebrøndsveien. Vår rute førte oss langs en gammel vei opp mot Kroktjenn ved Kroktjennelva. Ved Kroktjenn krysset vi Kroktjennelva og fortsatte over Taksteråsen, deretter opp til Plankebukta. Her tok vi en pause for å nyte den vakre Kroktjenn. Ovenfor Kroktjenn gikk den gamle kirkeveien, som strakte seg fra Lindheim, forbi Kartmyr og videre til Sannidal. Ved Kartmyr kan man observere rester av grunnmur etter en bosetning. På denne turen besøkte vi imidlertid ikke Kartmyr. Etter Plankebukta fortsatte turen til Hortjenn, som har en historie du kan utforske på Lønstravann-sidene. En herlig liten skogstur!

Flagg

We started our hike from Grasåa, near Kjølebrøndsveien. Our route led us along an old road towards Kroktjenn along Kroktjennelva. At Kroktjenn, we crossed Kroktjennelva and continued over Taksteråsen, then up to Plankebukta. Here, we took a break to enjoy the beautiful Kroktjenn. Above Kroktjenn, we followed the old church road, which extended from Lindheim, past Kartmyr, and further to Sannidal. At Kartmyr, remnants of a foundation from a settlement can be observed. However, on this trip, we did not visit Kartmyr. After Plankebukta, the journey continued to Hortjenn, which has a history you can explore on the Lønstravann pages. A delightful little forest hike!

Steinsetting ved Kroktjenn

Kroktjenn

Kroktjenn

Kroktjenn

Hortjenn

Hortjenn

En heller ved Hortjenn

KROKVANN
krokvann_kart
error: Content is protected !!