Lyngdalsknuten

Utsikt
Området rundt Kilsåsen og Lyngdalsknuten er et fantastisk turområde. Det finnes en tydelig merket løype fra Rinde, men du kan også starte turen fra Kil. Lyngdalsknuten er lokalt kjent som Sukkertoppen, mens selve heia går under navnet “Styrefjell.” Tidligere ble fjellet brukt som referansepunkt for seilskutene på vei inn til Kil. Dette er en kort og vakker tur som garantert vil overraske deg med den imponerende utsikten fra Lyngdalsknuten. Fjellet har bart terreng på toppen, og fra denne høyden kan du nyte synet av Dypsundholmene og Brattøy. På stien mot Lyngdalen vil du oppdage en hengende skuffe, en gang brukt av Hans Holte som arbeidsverktøy på vei til og fra jobb ved Kammerfoss. Under tung snø var skuffen praktisk å ha med seg. Jeg besøkte området i 2017, og selv om skuffen fortsatt hang der, hadde treet vokst så mye at det nå er vanskelig å nå den. Cirka ved stiens høyeste punkt kan du oppdage små krystaller, og tidligere stod det et trekantpunkt på Lyngdalsknuten, satt opp av Finn Jensen, selv om det dessverre er borte nå. På et utsiktspunkt mot Kil kan du finne spor etter tysk okkupasjon, en vaktpost fra andre verdenskrig. Lyngdalsknuten er blant de fineste utsiktspunkt i Kragerø.

Flagg

The area around Kilsåsen and Lyngdalsknuten is a fantastic hiking area. There is a clearly marked trail from Rinde, but you can also start the hike from Kil. Lyngdalsknuten is locally known as Sukkertoppen, while the mountain itself is called “Styrefjell.” In the past, the mountain served as a reference point for sailing ships on their way to Kil. This is a short and beautiful hike that will surely surprise you with the impressive view from Lyngdalsknuten. The mountain has bare terrain at the top, and from this height, you can enjoy the sight of Dypsundholmene and Brattøy. On the trail towards Lyngdalen, you will discover a hanging scoop, once used by Hans Holte as a work tool on his way to and from work at Kammerfoss. Under heavy snow, the scoop was practical to carry. I visited the area in 2017, and although the scoop was still hanging there, the tree had grown so much that it is now difficult to reach. Approximately at the highest point of the trail, you can discover small crystals, and there used to be a triangulation point on Lyngdalsknuten, set up by Finn Jensen, although unfortunately, it is now gone. At a viewpoint towards Kil, you can find traces of the German occupation, a guard post from World War II. Lyngdalsknuten is among the finest viewpoints in Kragerø.

Lyngdalsknuten

Utsikten fra Lyngdalsknuten

Kilsåsen

Utsikten fra Lyngdalsknuten

Kilsåsen

Ned i Lyngdalen

Studerer småkrystaller

Lyngdalsknuten

Kil

Kil

Mot Rinde

Lyngdalsknuten

Lyngdalsknuten

Krigsminner

Krigsminner

LYNGDALSKNUTEN
lyngdalsknuten_kart
error: Content is protected !!