Lindtjenn

Skog
Gårdsbruk
Vi begynte vår tur fra Nordal ved Gamle Sørlandske. Vi fulgte bomveien innover forbi Torseter ved Sømbøvann. Fortsettelsen av veien ledet oss mot Storfjell, der vi fulgte traktorveien/stien på nordsiden ned til Lindtjenn. Ved Lindtjenn koblet vi oss på en vei, som var den gamle postveien fra 1689. Denne fulgte vi ut tilbake til Gamle Sørlandske. Underveis la vi merke til en steinsatt mur langs veien, antagelig en gammel boplass ved Nedre Søndbø.

Flagg

We started our hike from Nordal near Gamle Sørlandske. We followed the toll road inland, passing Torseter by Sømbøvann. The continuation of the road led us towards Storfjell, where we followed the tractor road/path on the north side down to Lindtjenn. At Lindtjenn, we connected to a road, which turned out to be the old postal road dating back to 1689. We followed this road back to Gamle Sørlandske. Along the way, we noticed a stone wall along the road, likely an old dwelling place near Nedre Søndbø.

Bomvei mot Torseter

Sømbøvann

Torseter

Sømbøvann

Over Storfjell

Over Storfjell

Over Storfjell

Over Storfjell

Nedre Søndbø

Nordal

Plasstjenn

LINDTJENN
lindtjenn_kart
error: Content is protected !!