Dyvikvann

Skog
Vi startet turen fra Øvre Dyvikvann og fulgte en traktorvei et par hundre meter, før vi tok av over bekken som renner fra Daltjenna. Til tross for en bro over bekken, fant vi ingen tydelig sti videre mot Løkeråsen. Vi gikk over Løkeråsen og ned til Løken, hvor bekken forbinder Øvre og Nedre Dyvikvann. Her var det også laget en bro, men vi fortsatte videre rundt Nedre Dyvikvann og fulgte en traktorvei ned til Kjærstad. Den siste delen av turen gikk langs Fossingveien. Nedre Dyvikvann har et par flott fiskeplasser.

Flagg

We started the hike from Øvre Dyvikvann and followed a tractor road for a couple of hundred meters before branching off over the stream flowing from Daltjenna. Despite a bridge over the stream, we couldn’t find a clear path towards Løkeråsen. Crossing Løkeråsen, we descended to Løken, where the stream connects Øvre and Nedre Dyvikvann. Here, another bridge was in place, but we continued around Nedre Dyvikvann and followed a tractor road down to Kjærstad. The final part of the journey led us along Fossingveien. Nedre Dyvikvann offers a couple of excellent fishing spots.

Utsikten fra Løkeråsen

Nedre Dyvikvann

Nedre Dyvikvann

Nedre Dyvikvann

Veien til Kjærstad

På vei mot Kjærstad

Nedre Dyvikvann

Nedre Dyvikvann

Øvre Dyvikvann

Mange dekkskift ved Kjærstad

Kjærstad

DYVIKVANNENE
dyvikvann_kart
error: Content is protected !!