Lyås

Skog
Gruve
Målet med denne turen mot Lyås var å identifisere de to gruvene som er registrert i området. Vi valgte å parkere ved Gamle Sørlandske på grunn av bomvei. Derfra begynte vi å følge veien til den delte seg. Her ser du en liten hytte rett frem litt opp i heia, som markerer plasseringen av det ene bruddet. Hvis du tar stien/veien til venstre, vil du finne det andre bruddet, til høyre for veien. Vi fortsatte vår ferd innover på stien mot Lyås i håp om å oppdage en eventuelt utsikt. Terrenget var relativt flatt, og dessverre var det begrenset med utsikt i området.

Flagg

The purpose of this journey towards Lyås was to identify the two mines registered in the area. We chose to park at Gamle Sørlandske due to a toll road. From there, we started following the road until it forked. Ahead, you can see a small cabin slightly up the hill, marking the location of one of the mines. If you take the path/road to the left, you’ll come across the second mine, to the right of the road. We continued our journey along the path towards Lyås, hoping to discover any potential viewpoints. The terrain was relatively flat, and unfortunately, there was limited scenery in the area.

Bomvei mot Lyås

Ved gruva

Ved gruva

Ved gruva

Gruve 198

Gruve 197

Gruve 197

LYÅS
Lyås
error: Content is protected !!