Lønne

Gårdsbruk
Skog
Fra Lønne begynner turen innover i et flott skogsterreng. Stier og gamle ferdselsveier fører oss gjennom historiske perler som Londalen og Lønnerød som ligger langs den sjarmerende Lonelva. Hadde også en tur oppom Fjellmyr. Det er flere turmuligheter i området. Stiene langs Lonelva følger elven et stykke med flotte rasteplasser. Stien rundt Steintrappheia på vei mot Londalen kan være delvis overgrodd. Hadde en tur over Steintrappheia. Tross for litt ivrig leting har vi ennå ikke funnet denne hemmelighetsfulle trappen. Uansett manglende funn av steintrappa, var reisen en flott tur gjennom tid og natur. Det finnes flotte stier som strekker seg fra Bråtane ved E18 og inn i Lønneskogen. Ruten tar deg gjennom den historiske kirkeveien som en gang forbandt Lindheim.

Flagg

From Lønne, the journey begins into a beautiful forest terrain. Paths and old thoroughfares guide us through historical gems like Londalen and Lønnerød, nestled along the charming Lonelva River. We also took a detour to Fjellmyr. The area offers several hiking options. The paths along the Lonelva River follow the watercourse with lovely resting spots. The trail around Steintrappheia on the way to Londalen may be partially overgrown. We ventured across Steintrappheia, though, despite our eager searching, we have yet to discover this elusive staircase. Regardless of the elusive stairway, the expedition was a splendid journey through time and nature. There are scenic trails extending from Bråtane by E18 into Lønneskogen, traversing the historical church road that once connected Lindheim.

Lønnerød

Lønnerød

Lønnerød

Lønnerød

Lønnerød

Traktor på Lønne

Ved veien mot Lønnerød

Lønnerød

Skilting i Lønneskogen

Lona

Badeplass ved Lona

Lona

Leo på tur

Myrland

Londalen

Londalen

Londalen

Londalen

Londalen

Londalen

Skilting i Lønneskogen

Bråtane

Bråtane

Bråtane

Fjellmyr

Fjellmyr

Fjellmyr

Fjellmyr

Fjellmyr

Bråtane

Benk i skogen ved Lønne

Skiltet

Skiltet

Skiltet til sannidal kirke

Broen til kirken

LØNNE
lonne_kart
error: Content is protected !!