Skarboskogen

Utforsk den magiske Skarboskogen med sitt nettverk av stier som slynger seg gjennom frodig skog. Disse flotte stiene leder deg gjennom historiske boplasser og kulturminner. Midt i dette naturskjønne området finner du Skarbotjennane, tre tjern med historie. Disse tjernene har en fortid med iseksport, lik den fra Svarttjenn. En isrenne strakte seg nedover mot Skarbodalen, og grunnmuren til ishuset står igjen etter isproduksjonen. Ved sjøen ser man gamle fortøyningsringer som en gang holdt skipene på plass under denne aktiviteten. Mens du vandrer gjennom skogen, vil du oppdage utsiktspunkter og steinhellere langs din vei. Det går en sti fra nedre Skarbotjenn mot Bjortjenn og fortsetter deretter til det største vannet i Skarboskogen, Krokvann. Dette naturskjønne området byr på flere fantastiske steder hvor man kan fordype seg og nyte naturen i fulle drag.

Flagg

Explore the magical Skarbo Forest with its network of trails winding through lush woods. These splendid paths guide you through historical dwellings and cultural landmarks. In the heart of this scenic area, you’ll discover Skarb Lakes, three ponds with a rich history. These ponds have a past tied to ice export, similar to that of Svart Lake. An ice chute extended down towards Skarbo Valley, and the foundation of the icehouse remains from the days of ice production. By the shore, you can see old mooring rings that once held ships in place during this activity. As you wander through the forest, you’ll encounter viewpoints and rocky outcrops along your way. A path leads from lower Skarbotjenn towards Bjortjenn and then continues to the largest lake in Skarboskogen, Krokvann. This scenic area offers several fantastic spots where one can immerse oneself and fully enjoy nature.

Dammen ved nedre Skarbotjenn

Veien til dammen Skarbotjennane

Veien til dammen Skarbotjennane

Gammel traktor

Vikingkirken (helleren)

Vikingkirken (helleren)

Klatre muligheter

Skarbotjennane

Skarbotjennane

Klatre muligheter

Stiene i Skarboskogen

Skarbotjennane

Skarbotjennane

Myrland

Myrland

Skarboskogen

Godt skiltet i Skarboskogen

Krokvann

Husene nedenfor Skarbotjennene

Isfiske på Bjortjenn

Skarboskogen.

Gammel traktor.

Liten bu i skogen

Veien til dammen Skarbotjennane

SKARBOSKOGEN
Skarboskogen kart
error: Content is protected !!