Søk i www.turer.no via Google:
Poppel
Det store treet på Kirketomta er en Poppel og har sin opprinnelse fra Hellas. Det var ikke uvanlig med sjeldne tresorter i Kragerø på 17-1800-tallet, de ble hjemført med skutene fra sydligere land. Bladene på dette treet kommer senere enn andre løvtrær. Poppelen har en norsk slektning som er Osp. Man tror det ble plantet her engang på 1700-tallet ved et gravsted, som senere tilhørte Wiborg. I 1990 var treet ca. 22 meter høyt og ca. 5 meter rundt stammen. På 1990-tallet ble treet reddet av at det ble støttet opp med kjettinger der det deler seg i to. Tidligere kom det et forslag at det skulle felle treet og bruke stammen som prekestol, nå er den ene av de to store stammene skjært ned. Bildet er tatt i 2006.


Sørgepil
Det store piletreet ved Kragerø kirke eller Indre Strandvei som veien het før, er et flott tre. Vet ikke hvor gammelt det er. Det ble saget av en stor gren av dette treet for noen år siden. Bildet er tatt i 2006.


Lind
Det store lindetreet i Løkka er meget hardfør, men ble skadet av asfalteringen som gikk helt inn til stammen. Asfalten rundt treet ble fjernet for noen år siden, treet vil nok stå noen år til. Bildet er tatt i 2006.

Slik kjenner du igjen lind
Lind har spredte, hjerteformete, langskaftete blader med tenner i kanten. Det er vårt eneste treslag med utpreget hjerteformete blader (bortsett fra vanlig bjørk og fra ungskuddsblader hos osp). Lindebladene er ofte skjeve.


Blodbøk
Dette blir kanskje litt feil fordi her er det fire trær, men det ser ut som ett stort tre. Disse trærne står ved Wiborgs gravsted. Bildet er tatt i 2006.


Lind
Lindetreet på skoletomta ble kanskje plantet når skolen sto ferdig. Bildet er tatt i 2006.


Syrin
På vestre Øya ved Sjøbadet vokser dette flotte treet. Bildet er tatt i 2006.


Lønn
Bildet er tatt i 2006.


Ask
Asken på Gunnarsholmen ble saget ned i 2006. Grunnen var at treet var dødt, sa de. Etter å ha sett stokken, kan ikke det stemme. Det er plantet et nytt omtrent på samme plass, som du kan se på bildet.


Lønn
Ved Wåsjø camping på vei mot Drangedal står det flotte treet. Kanskje treet er like gammelt som veien. Bildet er tatt i 2006.


Selje
Kraftig vind var nok hovedårsaken til at den store selja ved Nordraakparken måtte gi tapt 29. mai 2007. Det var et stort tre, men det var ikke mer en ca. 50 år gammelt.


??????
Bildet er tatt i 2007.