Søk i www.turer.no via Google:

Parker

Ut fra tanken om å bringe naturen nærmere mennesket sprang ideen om å lage parker. Først var disse parkene private.

Sykehushaven
I 1961 sto det nye parkanlegget ferdig, sykehushaven ble en perle ved innkjørselen til Kragerø.

Minneparken
Minneparken ble anlagt i 1946. Det var Harald Meidel som kom med ideen til Minneparken og fikk vekket folks interesse for planene. Selve minnestøtten over de falne Kragerøborgere under krigen er 5 meter høy. 29. september 1946 ble Minneparken åpnet, minnestøtten var dekket av et norsk flagg. Harald Meidel holdt avdukningstalen.

Biørnsborgparken
Musikkpaviljong i parken ble bygget av Yrkesskolen i Kragerø sommeren 1946.