Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØVASSDRAGET
NR. HVA NÅR
1.
Lav vannstand August 2006
2.
Historie -
3.
Tørrlagt elv fra Solumkreppa til Langfoss Sommer 2014