Søk i www.turer.no via Google:

Ilsjø rundt.

Breivannsdammen.

Utsikt mot Ilsjø.

Dalen.

Ilsjø rundtIlsjø er den nest største sjøen i Kragerø og den største i Kjølebrønnsvassdraget. Ilsjø er en del av det ene av to vassdrag i Kjølebrønn som blir kalt Ilsjøvassdraget. Ilsjø ligger 35 moh og er et langt vann. Navnet kan bety oppkomme av vann, grunnvannskilde. Ilsjø renner ned i Mørlandskjenna 14 moh. Betongdammen i Ilsjø er 4,80 meter høy.


Ilsjø rundt.

Ilsjø rundt.
   

Ilsjø rundt.

Ilsjø rundt.

Ilsjø rundt.

Ilsjø rundt.

Ilsjø rundt.

Ilsjø rundt.

Ilsjø rundt.

Ilsjø rundt.

Ingen dekning her.

Ilsjø.

Eikeland.

Dalen.

Mørjeheia.

Mørland.

Dalen.

Ilsjø rundt.

Urberg.

Ilsjø rundt.

Ilsjø dammen.

Urberg.

Ilsjø rundt.

Stranda ved.

Ilsjø dammen.

Ilsjø rundt.

Ilsjø rundt.

Ilsjø rundt.

Broen ved Ansteinsvann.

Ilsjø dammen.

Ilsjø rundt.

Ilsjø rundt.

Ilsjø rundt.

Ilsjø rundt.

Ilsjø rundt.

Ilsjø rundt.

Ilsjø rundt.

Ilsjø rundt.

Ilsjø rundt.

Ilsjø rundt.

Ilsjø rundt.

Ilsjø rundt.

Skriblerier ved Urberg.

Skriblerier ved Urberg.

Skriblerier ved Urberg.

Skriblerier ved Urberg.

Spor.