Munch

Edvard Munch bodde på Skrubben i Kragerø fra 1909 til 1916. I løpet av denne perioden opplevde han en av sine mest intensivt kreative perioder. Han ble inspirert av menneskene og naturen rundt seg til å skape verk som “Solen” og “Historien”. Dekorative reproduksjoner av disse verkene, sammen med ti andre av Munchs motiver fra Kragerø, kan nå sees langs en skiltet rute kjent som “I Edvard Munchs fotspor”.

Edvard Munch lived at Skrubben in Kragerø from 1909 to 1916. During this period, he experienced one of his most intensely creative phases. Inspired by the people and nature around him, he created works such as “Solen” (The Sun) and “Historien” (The History). Decorative reproductions of these pieces, along with ten other motifs by Munch from Kragerø, can now be seen along a marked route known as “In the Footsteps of Edvard Munch.”

Kragerø, en sjarmerende kystby som en gang huset en av verdens mest ikoniske malere, Edvard Munch. Gå en tur gjennom Kragerøs gater og oppdag stedene som en gang inspirerte Munch til å skape noen av hans mest kjente verk. Vandringen går gjennom strøk og gater som vanligvis ikke tiltrekker turister. Det er satt opp plater med tekst og bilde på stedene hvor Munch malte motivene sine.

I mai 1909 ankom Munch Kragerøfjorden om bord på en kystbåt. Etter et lengre opphold i København hadde han valgt Kragerø som sitt neste tilholdssted. Han slo seg ned på Skrubben, hvor han leide et hus. Disse årene i Kragerø ble en av de mest produktive periodene i Munchs karriere. Miljøet og lyset i Kragerø hadde en helsemessig betydning for ham, noe han ofte nevnte i brevene sine.

I sitt store atelier på Skrubben skapte han mesterverkene i den såkalte “Kragerøperioden”, inkludert de verdenskjente Auladekorasjonene som nå pryder Universitetet i Oslo. Motiver som “Solen”, “Historien” og “Alma Mater” ble til her. I tillegg brukte han tiden til å male portretter av venner og kunstnere han kjente. Han fanget også opp skjønnheten i Kragerøs bymiljø og de omkringliggende åsene, motiver som han var spesielt glad i.

Munch

For å hedre Munchs tid i Kragerø, ble det i 1998 reist en skulptur på Skrubben, nøyaktig der han fant inspirasjon til et av sine største verk, “Solen”. Skulpturen, laget av den lokale kunstneren Per Elsdorff, ble støpt ved det lokale A.M. Andersen metallstøperi på Øya.

Kragerø, a charming coastal town that once housed one of the world’s most iconic painters, Edvard Munch. Take a stroll through the streets of Kragerø and discover the places that once inspired Munch to create some of his most famous works. The walk winds through neighborhoods and streets that typically don’t attract tourists, yet now feature plaques with text and images marking the spots where Munch painted his motifs.

In May 1909, Munch arrived in Kragerøfjorden aboard a coastal boat. After an extended stay in Copenhagen, he chose Kragerø as his next residence. He settled in Skrubben, where he rented a house. These years in Kragerø became one of the most productive periods in Munch’s career. The environment and light in Kragerø had significant importance for him, a fact he frequently mentioned in his letters.

In his spacious studio at Skrubben, he created masterpieces during the so-called “Kragerø period,” including the world-renowned Aula decorations that now adorn the University of Oslo. Motifs like “The Sun,” “History,” and “Alma Mater” were born here. Additionally, he spent time painting portraits of friends and artists he knew. He also captured the beauty of Kragerø’s urban landscape and the surrounding hills, subjects he particularly cherished.

To honor Munch’s time in Kragerø, a sculpture was erected in 1998 at Skrubben, precisely where he found inspiration for one of his greatest works, “The Sun.” The sculpture, crafted by local artist Per Elsdorff, was cast at the A.M. Andersen metal foundry on Øya, commemorating Munch’s connection to this beautiful coastal town.

Munch maler

Det er satt opp 12 skilt der hvor Munch fikk inspirasjon til maleriene. Nederst på siden er det kart som viser punktene
Christian Gierløff

1909

Oppover bakken med slede

1910-12

Galopperende hest

1910-12

Gate i Kragerø

1913

Vinter i Kragerø

1912

Solen

1911

Hus i Kragerø

1916

Grønt tre ved landevei

1913?

Arbeidere i snø

1910

Den gule tømmerstokken

1912

Historien

1911 / 1914-16

Skipsopphugging

1909

error: Content is protected !!