Bergverksdrift og mineraler

Kvartsdriften
Kvartsdrift har vært utvunnet i Kragerødistriktet i bortimot 200 år, på Lambrets ved Frøvik var en stor forekomst. Der ble det drevet helt til bruddet var tømt for kvarts. Senere kom det i gang et kvartsbrudd i Årdalen litt lenger inne i Kilsfjorden. Der var det drift til slutten av 50-årene. Det var også drift ved et brudd inne i Kjølebrønn tidlig i 30-årene, det som nå er Litangen kvartsbrudd. Driften ble senere flyttet til Skiensund og litt til Leirdalen, men hoveddriften var ved Skiensund. I Skiensund var det drift i mange år, inntil steinen ble for dårlig for smelteverkene. Da var det å flytte igjen. Det ble tatt ut noen skutelaster fra Skarholmen før det flyttet til Litangen, som fremdeles er i drift. Like før siste krig ble det satt opp en steinmølle på Kirkholmen, der ble kvartsen knust til mel. Det begynte med Knut Tveit, Georg Tveit, Walter Tveit og nå Hege Tveit. Kåre Tveit drev en rekke kvarts og feltspatbrudd fra 1930-årene til slutten av 1960-årene. Lasteskutene den gang hette ”Tusenfryd” og ”Hermunda”. I starten ble steinen trillet ut i store trillebår med jernhjul, men det kom en revolusjerende forandring. Det var noe som ble kalt kanaler. Det ble lagt skinneganger inne fra gruva og helt ut til lasteplassen. Det ble også drevet med håndboring i starten. Det ble laget lange hull som var både liggende og noe som ble kalt for ”engelskmenn”. Det betydde å bore opp ned og heldigvis lite brukt. Det er også drevet kvarts på flere andre steder i distriktet. Kvarts ble produsert som råstoff til glassverkene og for den kjemiske industrien. Store kvartsmengder brukes også til underveidekke, til skogsbilveier, til avrettingsmasse, til fyll i grøfter og til sememtblandinger. den fineste kvartsen ble fremstilt for ferrolegeringer i metallurgiindustrien.
Firmaet S. Lunøe ble opprettet i 1894, etter at Samuel Lunøes far, Johan Levin Lunøe, fra 1892 hadde fått en kontrakt bl.a. på feltspatforekomsten på Risøytangen ved langøy, Hellesøy og Store Fluer. Fra 1907 startet firmaet med kvartsdrift. Anders Evensen drev feltspatbruddet på kalvenes, Skåtøy. Mange andre små brudd er også drevet i området, de fleste i begynnelsen av 1900.

Bjordam og Solsteinen
Den aller største steinsamleren finner vi på Bjordam i Bamble. Nå er jeg utenfor Kragerø, men jeg synes han måtte med. Olav Bjordam hadde omkring 1500 forskjellige mineraler i sin samling. Det skal være rundt 3000 forskjellige mineraler på verdensbasis. Bare på Bjordam er det registrert 40 forskjellige mineraler, og noen meget sjeldne. Interessen for stein fikk han i sine guttedager da han gjette kuer i traktene omkring gården i Bamble. Som gjetergutt var det ikke så mye man hadde å ta seg til, bortsett fra å studere naturen. Så det ble til at han samlet stein og hadde med hjem. Det er solsteinen (Aventurine) som har gjort plassen kjent rundt om i hele verden, og blitt beskrevet i mange steinbøker. Verdens fineste solstein finnes på Bjordam, står det i bøkene. Olav Bjordam fant denne rød/orange skinnende steinen i 1926. Den finnes bare i svært små forekomster, men ingen av stedene har så bra og store forkomster som på Bjordam. I vikingetiden brukte sjøfarende å navigere etter solsteinen. Da Olav fant Kornerupin her i 1972, var det første funnet som ble gjort i Skandinavia. Bjordam har hatt mange besøk vært år helt siden 1950-årene av geologer, forskere fra hele verden, gullsmeder, skoleklasser og diverse foreninger. Olav Bjordam har jobbet en tid i Gofjellgruva. Thorittfeberen
Feberen herjet i Kragerø vinteren 1896, og den angrep både gamle og unge. Nesten alle som kunne gå, tok seg en tur ut med hammeren i hånda for å lete etter dette mineralet. Butikkeiere stengte sine butikker, kontormedarbeidere og betjenter sa opp sine stillinger og dro til skogs. Men så var det penger å tjene. Thoritten var kommet opp i 150 kroner pr.kilo, Orangiten i 300 kroner pr.kilo og Ytterspat som var på 60 kroner pr.kilo. Den siste fantes i større mengder. Om Ytterspaten igjen skulle komme i skuddet, er de beste Ytterspatgruvene under boligen til Skåtøypresten. Det ble ofte slagsmål mellom gruppene som letet etter mineralet når de kom for nær hverandre. Det var ikke lenge feberen raste over Kragerø og det kom som et sjokk for folket når oppkjøperne sluttet å kjøpe Thoritt. Thoritt var et mineral som hadde anvendelse i gasslamper. Posen på disse lampene ble dyppet i en thoriumoksydoppløsning og gav da fra seg et sterkt, hvitt lys når den ble tent. Posen var veldig skjør, og hadde lett for å gå i stykker ved støt og berøring. Hele verden hadde behov for disse posene til lampene. Derfor kom produksjonen etter thoritt igang i Kragerø. Produksjonen sluttet da det ble billigere å utvinne thoritt andre steder enn i Kragerø. Thoritt er et mørkt mineral som finnes i pegmatittgangene i Sjåenområdet. Thoritt er sterkt radioaktivt, kanskje atomindustrien engang vil ha interesse av forekomstene på Sjåen, da thoritt kan omdannes til plutonium eller uranium.

Jernmalm
Bergverksdriften etter jernmalm startet i Seljord, det var under den dansk-norske kong Christian II i 1516 at det var tyske gruvearbeidere (berggeseller) i Norge. Sverige hadde dengang hatt bergverksdrift i et par hundre år. Bergverksdriften kom sent i Norge, her i landet hadde man nøyet seg med å smelte myrmalm. Det var små jernpartikler som man allerede på 900-tallet hadde funnet i myrgjørmen og smeltet til jern. Omkring 1600 ble det funnet jernforekomster ved hjelp av ønskekvist. Mørland gård i Kjølebrønn er kanskje det eldste jernverket. Her var også en masovn til smelting av malmen. I 1609 fikk Anders Henrichsen, hammersmed bevilgning til anlegg og drift av en smeltehytte. Gården Mørland og bonden Olluff Mørland er første gang nevnt i 1528. I 1641 ble Mørland jernverk kjøpt av hollenderen Gabriel Marselius og broren Selius, det var de samme som startet gruvedrifta på Langøy. Disse drev Mørland til 1662, da de solgte til Peder Truelsen fra Kragerø. Noen år senere ble jernverket lagt ned i 1665. Skogen rundt Mørland strakk ikke til for trekullbrenning til smelteovnen. Den smale fjordarmen som går innover mot Mørland ble kalt Verkskilen. Jerngruvene på Sjåen eller Kalstad finnes det ingen sikre opplysninger om alder. Driften ble igangsatt av Eidsfoss jernverk i Buskerud i slutten av 1600-tallet. Fritzøe jernverk hadde gruvene i drift fra 1707, men hvor lenge vet vi ikke. Men det var jerngruvene på Langøy som stod i en særstilling i Kragerø i mange år. Les mere om gruvevirksomheten på Langøy.

Driftsmåter
Det gikk med ca. 40 favner ved til å brenne seg 3 meter fram i stollen. Det ble etterhvert vanskelig med ved og det oppsto energikrise, nye metoder kom derfor til. Kruttsprengningens tid begynte på Langøy i 1740-årene. Til å begynne med helte man ukontrollert krutt i sprekker og slepper og tente med lunter. Senere fant de på bedre måter. Man svadde barken av selje og rogn om våren, spisset en liten propp i den ene enden av røret, og så kunne den fylles med krutt. Disse ble laget i alle mulige dimensjoner av kjerringer (kruttkjerringer). Gruvene i denne perioden hadde et forrevent og uhyggelig utseende etter de ukontrollerte sprengningene. Rundt 1776 kom stangstålet på markedet og åpnet nye veier for gruveteknikken. Nå ble sprengningene mer kontrollerte. Da Alfred Nobel oppfant dynamitten i 1866 ble en ny epoke innledet i gruvedriften.

Pegmatitt
Pegmatitt er en meget grovkornet bergart som består av store krystaller av kalifeltspat, kvarts og glimmer. Kvartsen i pegmatittgangene er som regel svært ren. Kan ofte innholde sjeldne mineraler. I Kragerø ble det satt igang gruvedrift av feltspat så tidlig som omkring midten av 1880-årene. Den største forekomsten var den store Biørnegruva. det var firmaet Biørn som eide denne gruva. I toppåret i 1890 var nesten 100 mann i arbeid her og de utførte tilsammen 10500 dagsverk. Det betydde svært mye for Kragerø, som hadde begynt å føle nedgangen i seilskutefarten. Det var også andre brudd enn Biørnegruva som var i drift før århundreskiftet. Allerede i 1888 startet Mikael Pedersen og sønnen Peder Tangen drift oppunder Sjåen. Knut Tveit og Samuel Lunøe hører også med til pionerene. I årene før 1950 ble det produsert og skipet ut 70000 tonn kvarts pr.år og 4-5000 tonn feltspat. Fra øydistriktet er det registrert hele 32 feltspatbrudd og kvarts som har vært i virksomhet. Feltspatten ble brukt til glass, glasur og sanitærporselen.

Apatitt
Apatitt er et kalsiumfosfat og inneholder mye fosfor og er en viktig fosforkilde for plantene i naturen. Apatitt kan være lys gul, grønn eller rød og ha en overflate med fettaktig glans og finnes i pegmatittgangene og vi kjenner til fem brudd, alle på fastlandet som ble drevet i tiden 1850-1920. Apatitt ble i stor grad brukt i gjødningsproduksjonen. Under siste verdenskrig ble de gamle gruvene forsøkt gjenåpnet, da det var vanskelig å få tak i skikkelig gjødning. Norsk Hydro tok imot endel apatitt da.

Rutil
Rutil er et mineral som består av et titanoksyd som er hvitt. Rutil finnes i bergarten Kragerøitt, og ble tatt ut flere steder i Kragerø. Rutil ble brukt i malingsproduksjonen for å få malingen hvit, det ble også brukt til fremstilling av visse porselensfarger. Rutil ble også brukt i stålindustrien for å øke stålets motstandskraft mot oppheting.

Hellanditt
Hellanditt er et mineral som ble funnet i 1958 i en feltspatgruve på Lindvikkollen. Det var da første gang mineralet var funnet i verden, og det ble oppkalt etter Amund Helland.

Niob og Tantal
Niob og Tantal finnes i gruver i Sjåen området. Disse mineralene er brukt til å gjøre elektriske elementer sterkere og mer motstandsdyktige mot oppheting. Mineralet var uinteressant tidligere, men etter dagens teknologi kanskje vise seg å bli nyttig. Undersøkelser ble gjort i Kragerø i 1981 av geologer for å kartlegge forekomstene som ligger der i påvente av interesse. Hvordan dette gikk er jeg ikke sikker på.

MINERALER FUNNET I KRAGERØ
BARLANDSKILEN
Dolomitt -
Kalkstein -
Pegmatitt -
Rosenkvarts Rosa
BYOMRÅDE
Aktinolitt Grønlig
Albitt Hvitaktig
Apatitt Gul grå rød
Bergkrystall Klar
Biotitt Sort
Cordieritt Blå
Diobsid Grønn hvit
Fuchitt Grønn
Hornblende Gråsort
Ilmenitt Brunsort
Kalkspat Hvit fargeløs
Mikrolin Hvit gul rød
Muskovitt Hvit brun klar
Rutil Grålig
Schørl Sort
Skapolitt Grå gul
Svovelkis Gull gul
Thoritt Sort rød
Titanitt Gul brun
DALANE
Aktinolitt Grønlig
Albitt Rødlig
Bergkrystall Klar
Biotitt Sort
Bornitt Blå
Corderitt Blå
Diobsid Grønn hvit
Epidot Grønn
Feltspat Gråhvit
Hematitt Stålgrå
Kalkspat Fargeløs
Kopperkis Gull gul
Kvarts Hvit grålig
Kyanitt Blå Hvit grå
Magnetitt Sort
Muskovitt Hvit klar
Rutil Grålig
Svovelkis Gull gul
Turmalin Sort
EIDSKLEIVA
Aktinolitt Grønlig
Akvamerin Blågrønn
Flusspat -
Granat Rød grønn
Orthitt Brun sort
Spessartitt Rosa rødbrun
Titanitt Gulaktig
FOSSING
Aktiolitt -
Almandin Dyp rød
Apatitt Grønn grå rød
Bergkrystall Klar
Beryll Grønn
Biotitt Sort
Bornitt Blå
Cordieritt Blå
Flugopitt Blå gul grønn
Flusspat -
Gedritt Gul grå
Granat Rød
Kopperkis Grønn gul
Kornerupin Rødbrun
Yttrotitanitt Brun sort
KJØLEBRØND
Aktinolitt Grønlig
Ametyst Blå fiolett
Andraditt -
Apatitt Grå grønn rød
Beryll Grønn gul
Dolomitt Hvit
Gadolinitt Grønn sort
Grafitt Stålgrå
Jern -
Klinozoisit Gul grå rosa
Kopper Rødlig
Kopperkis Gull gul
Kvartsitt -
Malakitt Grønn
Pyritt Gull gul
Titanitt Gulaktig
LANGØY
Aktinolitt (Amfibol) Grønlig
Albitt (Feltspat) Hvit rød
Almandin (Granat) Dyprød
Ankeritt (Kalsitt) Gråbrun
Augitt (Pyrokse) Grønlig
Azuritt Dypblå
Bergkrystall (Kvarts) Grå hvit rød
Beryll Gul grønn
Biotitt (Glimmer) Sort
Bornitt Mørkblå
Daviditt Sort
Diopsid (Pyrokse) Hvit grønn
Dolomitt Hvit grå
Dravitt (Turmalin) Brunsort
Dumortieritt Blålig
Epidot Grønn
Flugopitt (Glimmer) Brunaktig
Fluorapatitt Blågrønn
Hematitt (Jernglans) Gråsort
Hornblende (Amfibol) Gråsort
Ilmenitt Brunsort
Kalkspat (Kalsitt) Flerfarger
Klinoklor Dypgrønn
Kobberkis (Chalkopyritt) Messing gul
Kvarts Melkegrå
Laumonitt (Zeolitt) Metall farge
Magnesitt Lys gul
Magnetkis (Pyrrhotit) Gul sølv
Mikroklin (Feltspat) Gråbrun
Muskovitt (glimmer) Brunlig
Natrolitt (Zeolitt) Hvit
Oligoklas (Feltspat) Gulaktig
Plagioklas (Natronf) Gråhvit
Rutil Brun grå
Rødnikkelkis (Niccolitt) Rødlig
Røykkvarts (Kvarts) Røykgrå
Schørl (Turmalin) Sort
Skapolitt Grå hvit
Smaragd (Beryll) Smaragd
Stilbitt (Zeolitt) Gråhvit
Svovelkis (Pyritt) Gull gul
Sølv Sølv
Talk Grågrønn
Titanitt Gul grønn
Tremolitt (Amfibol) Hvit grå
Uranitt Sort sølv
Vismutglans (Bismutinitt) Hvit grå
Zirkon Brun gul
LANGTANGEN
Biotitt Sort
Granat Rødlig
Hornblende Grålig sort
Kvarts Hvit grålig
Muskovitt Hvit klar
Prehnitt Grønn
Rutil Grålig
Skapolitt Grågul
Titanitt Brunaktig
LEVANGSHEIA
Aktinolitt Grønlig
Apatitt Grønn grå rød
Bergkrystall Klar
Biotitt Sort
Cordieritt Blå
Epidot Grønn
Granat Rød grønn
Hematitt Stålgrå
Hornblende Grågrønn
Kalkspat Hvit
Klinozoisitt Gul fargeløs
Kloritt Grønnlig
Kvarts Hvit grålig
Magnetitt Sort
Mikrolin Hvit gul rød
Molybdenitt Grålig
Muskovitt Hvit klar
Oligoklas Gulaktig
Orthitt Brun sort
Rosenkvarts Rosa
Schørl Sort
Sillimanit Hvit fargeløs
Svovelkis Gull gul
Zirkon Brun gul
LINDVIKKOLLEN
Alvitt Rødlig
Euxenitt -
Fenakitt -
Hellanditt -
Orthitt -
Titanitt -
Thoritt Sort rød
Zirkon -
Yttrotitanitt -
LOVISENBERG
Halloysitt Rødlig
Hornblende Grålig sort
Solstein Rød brun
SANNIDAL
Almandin -
Alvitt -
Euxenitt -
Uranbekerts -
Zirkon -
SJÅEN/BIØRNEGRUA
Albitt Hvitaktig
Alvitt Gråbrun
Apatitt Gul grå rød
Austinitt Hvit gul grå
Bergkrystall Klar
Biotitt Sort
Bornitt Blå
Cleavelandit Grønlig
Columbitt Sort grå
Fenakitt Grålig
Hematitt Stålgrå
Kalkspat Hvit fargeløs
Klorapatitt Rødlig
Kopperkis Gull gul
Korund Smus farget
Kragerøitt Sølvfarget
Magnetitt Sort
Mikrolin Hvit gul rød
Monazitt Brun
Muskovitt Hvit klar
Niobitt Brun sort
Oligoklas Gulaktig
Prehnitt Grønn
Rutil Grå brunn
Røykkvarts Røykgrå
Schørl Sort
Skapolitt Grå gul
Svovelkis Gull gul
Tantalitt Brun sort
Thoritt Sort rød
Titanitt Gulaktig
Turmalin Sort
Yttrotitanitt Brun sort
Ægerin Grønn sort
SKARBO/HULL
Apatitt -
Glimmer -
Gull Gull gul
Jern -
Kvartsitt -
Pegmatitt -
SKJÆRGÅRDEN
Alvitt -
Epidot -
Euxenitt -
Gadolinitt Grønn sort
Glimmer -
Hematitt -
Jern -
Pegmatitt -
Thoritt Sort rød
Titanitt -
Yttrotitanitt -
Zirkon -
STABBESTAD
Gull Gull gul
STORKOLLEN SØNDRE
Bergkrystall Klar
Biotitt Sort
Euxenitt Sort
Ilmenitt Brunsort
Kvarts Hvit grålig
Magnetitt Sort
Mikrolin Hvit gul rød
Muskovitt Hvit klar
Orthitt Brun sort
Rutil Grålig
Schørl Sort
Titanitt Gulaktig
STORKOLLEN VEST
Bergkrystall Klar
Biotitt Sort
Euxenitt Sort
Kvarts Hvit grålig
Magnetitt Sort
Mikrolin Hvit gul rød
Muskovitt Hvit klar
Orthitt Brun sort
Schørl Sort
TANGENBRUDDET
Alvitt -
Betafitt -
Euxenitt -
Fenakitt -
Kolumbitt -
Orthitt -
Zirkon -
Tantalitt -
Titanitt -
Thoritt Sort rød
Yttrotitanitt -
UKJENT FUNNSTED
Allanitt -
Antofyllitt -
Arsenopyritt -
Augitt -
Brugnatellitt -
Chabasitt -
Chalcopyrit -
Enstatitt -
Fergusonitt -
Flint -
Gneis -
Grossular -
Hedenbergitt -
Helvin -
Kalsitt -
Kjerulfin -
Kolumbitt -
Pyrrhotin -
Rød feltspat -
Tremolitt -
Syenitt -
Uraninitt -
Zoisitt -
Olivinhyperitt -
Kalsium Gadinolitt -
VALBERGBRUDDET
Agat (en variant av kvarts) Grågrønn
Aktinolitt (Amfibol) Grønnlig
Albitt (Feltspat) Hvitaktig
Almandin (Granat) Dyprød
Ametyst (Kvarts) Fiolett
Anatas Gulaktig
Ankeritt Gråbrun
Anthofylitt (Amfibol) Hvit grå brun
Apatitt Grå rød
Apofylitt Gråsort
Arsenopyritt Sølv
Biotitt (Glimmer) Sort
Blyglans (Galenitt) Blygrå
Bergkrystall Klar
Boehenitt -
Bornitt Mørk blå
Cleavelanditt (Feltspat) Grønlig
Cordieritt Blå grønn
Covellin Mørk blå
Diobsid (Pyrokse) Hvit grønn
Dolomitt Hvit grå
Dravitt (Turmalin) Brunsort
Epidot Grønn
Erythritt (Erytrin) Rød fiolett
Fantomkvarts (Kvarts) Rødaktig
Flogopitt (Biotitt) Brunaktig
Fuchsitt (Muskovitt) Grønn
Gabbro Grå
Gersdorffitt Sølvgrå
Grafitt Stålgrå
Hematitt (Jernglans) Gråsort
Heulanditt Brun orange
Hornblende (Amfibol) Gråsort
Hyalitt (Opal) Grå
Hyperitt Grå
Illitt (Hydroglans) Hvit
Ilmenitt Brunsort
Kalkspat Hvit fargeløs
Kaolinitt Hvit gul
Klinoklor Dyp grønn
Kloritt Grønlig
Kopper Rødlig
Kopperkis Gull gul
Koboltglans Stålgrå
Kvarts Hvit grålig
Laumonitt (Zeolitt) Metall farger
Mackinawitt -
Magnetkis (Pyrrhotit Gul sølv
Magnetitt Sort
Malakitt Grønn
Milleritt Gulaktig
Molybdenitt Grålig
Montmorillonit Grålig
Muskovitt (Kaliglimmer) Hvit klar
Natrolitt (Zeolitt) Hvit
Orthitt (Allanitt) Brunsort
Plagioklas Gråhvit
Polygorskitt Gråhvit
Pentlanditt (Jernnikkel) Bronse gul
Prehnitt Grønn
Pumpellyitt Grønaktig
Pyritt (Svovelkis) Gull gul
Riebeckitt Blåaktig
Rutil Brun grå
Røykkvarts Røykgrå
Schørl (Turmalin) Sort
Serpentin Gulgrønn
Skapolitt Grå hvit
Siegenitt Metall grå
Sinkblende Gråsort
Spinell Mørkblå
Stilbitt (Zeolitt) Gråhvit
Stilpnomelan Brunsort
Svovelkis (Pyritt) Gull gul
Talk Grågrønn
Titanitt Gul grønn
Topas -
Uranitt (Bekblende) Sort sølv
ØSTLAND
Albitt Hvitaktig
Apatitt Grønn grå rød
Bergkrystall Klar
Epidott Grønn
Heulanditt Rød brun
Kalkspat Hvit fargeløs
Kvarts Hvit grålig
Laumonitt Hvit grå rød blå
Natrolitt Hvit
Stillbitt Grålig
error: Content is protected !!