KART
Det har blitt laget flere kart over Kragerø gjennom årene. Her har jeg samlet noen av dem. Kan printes i storformat til innramming, som tapet eller på aluplater.

KRAGERØ

BYKART

KRAGERØ

BYKART 1889

KRAGERØ

BYKART 1929

KRAGERØ

BYKART 1900

KRAGERØSKJÆRGÅRDEN

DEKORATIVT KART

KRAGERØ – TELEMARK

MILITÆRT KART FRA 1812

KRAGERØSKJÆRGÅRDEN

FRA 1893. REVIDERT FRA 1924 – 1925

KRAGERØSKJÆRGÅRDEN

1888

JØRANSBERG

1970

KRAGERØ

1948

KRAGERØ BY

1906

NORGE SØR KRAGERØ

1856

NORGE SØR KRAGERØ

1856

KRAGERØ SKJÆRGÅRD

1860

BÅTSPORTKART

1980

DEN NORSKE KYST

JOMFRULAND – RISØR 2001

KRAGERØ 1955

M711 SERIE – STATENS KARTVERK

BYKART 1889

UNIKT KART OVER BYEN HVOR MAN SER HENDELSER FRA 1711 OG ÅRENE ETTER

KRAGERØ VANDVÆRK

RØRNETT MED HYDRANTER, VANNPOSTER OG KUMMER 1914

BY JUBILEUM 1991

KRAGERØ 325 ÅR. KART TEGNET AV PER ELSDORF

JOMFRULAND

SPESIELT KART OVER JOMFRULAND BY NIGHT

error: Content is protected !!