Her har jeg samlet gamle inskripsjoner og skriblerier. Noen er av litt nyere dato. Er det noen som vet om noen steder hvor det er risset inn i stein?.

Harald og Sonja på Steinmann

Inskripsjonene ved Byttingsmyra

Aleksandersteinen

Årstallet i Almedalen

Siluett i fjell av Olaf Kirkholm

Ansiktene ved Båten i Soppekilen

Årstallet ved Kammerfosselva

Samme bolten som til venstre

Ragnar Knutsen på Gunnarsholmen

Ragnar Knutsen på Storkollen

Ragnar Knutsen Tallakshavnveien

Rissningene ved Vessjordet

Inskripsjonen på Hasselholmen

Inskripsjonen på Lia ved Godfjell

Initialene ved Løken

Inskripsjonen ved Sannidal kirke

Grensemerke på Stembustølen

Fredsinskripsjonen på Langøy

Initialene ved Slåtta i Soppekilen

Klebersteinen ved Sjømannsheia

Reinsdyret på Stabbestad

Vannstand på Gunnarsholmen

Vannstand på Stutsholmen

Stabbesteinen på Hellen

Innskripsjonen ved bua til Klausen

Stabbesteinen på Biørneveien

Årstallet på Sjådammen

Kompassrosen ved Portør uthavn

Inskripsjonen ved Langvann

Minnesteinen i Bekkevik

Grensesteinen ved Eidet

Initialer ved Portør uthavn

Initialer ved Portør uthavn

Initialer ved Portør uthavn

Initialer ved Portør uthavn

Initialer ved Portør uthavn

Initialer ved Portør uthavn

Initialer ved Portør uthavn

Initialer ved Bureid

Initialer ved Bureid

Initialer ved Bureid

Muttingsmerke ved Kjørbånn

Skålgropene ved Thorsdal

Steinen på Kalstad kirkegård

Skribleriene ved Urberg

Initialene ved Eidet i Soppekilen

Nyforelsket par i Rekevika

Bautaen i Nordraakparken

Årstallet ved klokketårnet, Langøy

Inskripsjonen ved Kolrenna

Inskripsjonen i Kreppa

Håkon og Mette Marit på Steinmann

Inskripsjonen ved Lambrets

En H ved Nepa

Hakekors

Kongemonogram på Vestre Gumøy

Inskripsjonen ved Nygård, Langøy

Inskripsjon ved Vadfos

Inskripsjon ved Vadfos

Inskripsjon på Krikkholmen

Inskripsjonen ved Heibø