en reise til helle

En reiseskildring fra Sivig i Risør til Helle ved Kragerø i 1864.

Atravelogue from Sivig in Risør to Kragerø, Helle in 1864.

Fredag aften den 12 august reiste jeg til Lona i Søndeløv Sogn, hvor jeg var til den 13 august. Denne dag kl. 07.00 om morgenen reiste jeg og min bror Olav herfra over Sivig og frem til Skarvann. Her fikk vi en pram og rodde til gården Skarvann i Sannidal, hvor vi var inne hos gårdens beboer Ole.
Der fikk vi en pike til å ro oss over Hansjø, så kom vi til gården Dobbe, derfra til gården Barland. Der fikk vi lånt pram av en mann ved navn Thomas, vi rodde da fra Barlandkilen til Tallakshavnen ved Kragerø. Underveis var vi i land på Kirkeholmen for å se oss om i den nye dampsagen som stod under arbeid, en meget fin innretning.

Vi ankom til Kragerø omtrent kl. 13.00 middag. Etter omtrent 1 times opphold i byen, fikk vi følge inn til Helle med noen folk som var derfra. Vi ankom omtrent kl. 17.00 ettermiddag. Vi tok ned til Knud Ellingsen Vreen, hvor min bror lagerer. Vår reises formål var nemlig og besøke ham.
Straks etter vi var kommet til Knud, kom det bud fra Niels Nielsen Haugen om at Knud og kone samt vi andre som var i huset, om og komme ned til ham, der var flere andre også forsamlede. Vi ble da beverted og straks skulle vi til og danse. Knud hadde tatt sin fiolin med, som jeg og han brukte vekselsvis.

Dansen var straks igang, men like så snart tilende på grunn av at det i neste værelse var en kone som lå i barselseng og ikke kunne tåle slik støy. Nå måtte vi ta kortstokken fadt til tidsfordriv en stund. Endelig fant vi på å danse i en annen stue like ved en stund. Vi var der til langt på dagen, og flasken hadde den hele tid ingen Pernus (farlig, skadelig) ?????? fått. Den måtte trolig gjøre sin tjeneste, og dette bevirket at gjestene var i godt humør og alt gikk av i beste tone. Kl. 09.00 kom vi opp til Knud igjen hvor vi også danset litt, men da vi hadde adskillige som vi kjente her på bruket. Vi måtte også avlegge dem en titt, og det ble middag til sent på aftens. Da kom vi tilbake og la oss til å sove til langt på dagen om mandag. Vi har ikke reist på hjemveien ennå, men nå får vi straks.

Jørgen Sørensen
Født den 19. desember 1814

Under her er noen historiske fakta i forbindelse
med reiseskildringen til Jørgen Sørensen.

Jørgen Sørensen må ha vært 50 år på denne turen til Helle.

Kirkeholmens sagbruk er den første dampsag her i distriktet.
Lille Kirkeholmen ble kjøpt i 1863 for 600 Spd. av Hans Schaaning.
I 1864 var sagbruket ferdig.

Fra Risør til Kragerø tok man båtskyss over Søndløvfjorden og vannveien over Leivann og Eidsvann. Det går ikke stier langs Leivann fordi vannet var transportvei. Om sommeren med båt og vinteren ble isen benyttet.

I 1953 ble det satt ut et interessant forslag i forbindelse med veien som gikk fra Dobbe, Brekka og Skarvang. Det var muligheten til å få en gjennomgangsvei til Risør via Kjølebrønn-Søndeled. Det er en del trafikk ved Skarvang og at en her har den snareste veien til Risør via Øysang og Sivik. Det bygges vei på Røysland i Søndeled, og derfra er det ikke langt til Skarvang.

Vreen var et gjestgiversted. Før veien til Drangedal ble bygd gikk ferdelsveien fra Drangedal og den østre del av Sannidal fra Tokke ned Farsjøvannet, Hullvann og Helle. Når man skulle videre til Kragerø ble det å ro over Hellefjorden, og videre over Langtangheia på skogssti. Så var det prammen over Kilen til Marielyst og over Bjørnsborgbakken ned til Kragerø. Det var mye trafikk i Vreen. I mange år var en Knut Vreen som bodde der, en kjempe som hadde som jobb å bære byvarer for opplandsfolk fra Hellefjorden opp til Skjørtjenn. Det gamle huset på Vreen ble revet og ble flyttet til kleiva. Ble bygd ca 1860.

error: Content is protected !!