JERNB. TORG
Denne sto på veggen til With. Bilde er fra slutten av 1950-tallet. Bildet er lånt av Morten With.KIRKEN
Denne sto på veggen på hus 211 ved Kirketomten, bildet ble knipset i 1975. Ellers på bildet ser vi Karin Hansen og Heidi Hovet.

JØRANSBER
Denne sto på en stolpe der hvor de tre boksene står nå. Bildet er tatt i 2006.

BJ. BAKKEN
Denne sto der hvor transformatoren er midt på bildet. Brannmelderen sto på stolpen til høyre. På den gamle melderen står det (3). Gamle bildet er fra 1910. Bildet er tatt i 2006.BADET
Denne brannmelderen sto på veggen på det nærmeste huset. Bildet er tatt i 2006.BADET
På dette bildet kan man se brannmelderen. Samme sted som bildet til venstre

O.A.C. THORSEN
Denne brannmelderen sto på veggen der hvor søpledunken henger midt på bildet. Bildet er tatt i 2006.BARTEBRYGGA
Denne brannmelderen sto på veggen til høyre for døra på denne rød bua. Bildet er tatt i 2006.

D/S BRUA
Er usikker, men jeg tror brannmelderen sto på denne gule veggen. Der jeg sto å tok dette bildet var det en butikk, kolonial Asbjørnsen. Bildet er tatt i 2007.

ØYBRUA
Denne brannmelderen sto på en stolpe som sto omtrent midt på bildet.

VESTRE ØYA
Denne brannmelderen sto på stolpen du ser på bildet, denne er litt usikker.

ØSTRE ØYA
Denne brannmelderen sto på en stolpe i krysset opp til Skuteveien. Bildet er tatt i 2007.

MIDDELSKOLEN
Denne brannmelderen sto på en stolpe der hvor skiltet står nå midt på bildet. Bildet er tatt i 2006. Den gamle melderen sto på samme sted, den ble satt opp i begynnelsen av 1904. Har melderen stått på den andre siden også? SE BILDE.BIØRNEVEGEN
Brannmelderen står på stolpen til venstre ved Stigerbakken. Bildet er fra 50-60 åra.

STIEN
Brannmelderen sto på en rød bu med brannutstyr etter butikken til Kjendal, omtrent ved stolpen. Litt usikker. Bildet er tatt i 2007.HAVNA
Denne brannmelderen sto der hvor garasjene står nå. Litt usikkert. Bildet er tatt i 2006.

BIØRNEBYEN
Denne brannmelderen sto på en stolpe ved barnehagen som var bak disse stabbesteinene.

VESTHEIA
Denne brannmelderen sto på stolpen til venstre. Litt usikker. Bildet er tatt i 2006.

FUGLEHEIA
Denne brannmelderen sto på stolpen til høyre i krysset inn til Fugleheia. Bildet er tatt i 2006.

BRÅTEN
Denne brannmelderen sto på stolpen i bildet, i krysset Bråtenveien og Gruveveien. Bildet er tatt i 2007.

MAISTANGA
Denne brannmelderen sto på stolpen i krysset ned Maistanga. Litt usikker. Bildet er tatt i 2006.

SMEDSBUKTA
Denne brannmelderen sto på en stolpe, litt usikker på plasseringa.
Bildet er tatt i 2007.

SANDÅSEN
Denne brannmelderen sto på stolpen midt i bildet. Litt usikker. Bildet er tatt i 2006.

TANGEN
Brannmelderen står på høyre side av sandbua til kommunen. Her hentet kommunen sin strøsand før de fikk sandsilo i Barthebakken. Bua som ble kalt "sandbua" var fra 1800-tallet og bildet er fra 1965.BJØRNSBORG
Denne brannmelderen sto på veggen i gangen på politistasjonen. Bildet er tatt i 2006.

THOMESHEIA
Denne brannmelderen sto på stolpen som du ser til høyre i bildet. Bildet er tatt i 2006. Den gamle melderen sto på huset til venstre utenfor dette bildet. Det gamle bildet er fra ca. 1910.