TORVET
Denne hydranten står ennå. Bildet er tatt i 2005. Det er en TA ESCO hydrant som er et svensk firma.

TORVET
Denne hydranten er fjernet for mange år siden. Bildet er fra et postkort, dato ukjent.

TORVET
Denne hydranten er fjernet for mange år siden. Bildet er tatt i krigsårene. Kan se hydranten til høyre i bildet. Se også bilde 2.

ANDØLINGEN
Denne hydranten står enn. Bildet ble tatt ca. 1972 av Arne-Fred Solbekk.

STORGATA
Denne hydranten er fjernet. Bildet ble tatt i 1970-årene av Arne-Fred Solbekk. På denne plassen sto det en vannpost før hydranten.

STORGATA
Dette er samme hydranten som bildet til venstre. Bildet ble tatt i 1965. På denne plassen sto det en vannpost før hydranten.

KIRKEGATA
Denne hydranten står ennå. Bildet ble tatt i 1971 av Arne-Fred Solbekk.

KIRKEGATA
Denne hydranten står ennå. Bildet er tatt i 2005. Dette er samme hydranten som bilde til venstre.

TORVGATA
Denne hydranten står ennå og er veldig gammel og unik. Bildet er tatt i 2005.

JØRANSBERG
Denne hydranten står ennå. Bildet er tatt i 2005.

LAUERSØNS BAKKE
Denne hydranten står ennå. Bildet er tatt i 2005.

TORVET
Denne hydranten er fjernet for mange år siden. Bildet er tatt i 1949. Kan se hydranten til høyre i bildet. Se også bilde 2.

BARTHEBRYGGA
Denne hydranten står ennå, det er er en ny modell. Bildet er tatt i 2005.

GALEIODDEN
Denne hydranten står ennå. Bildet er tatt i 2005.

DR. HOMANS VEI
Denne hydranten står ennå. Bildet er tatt i 2005.

DANSKEKAIA
Denne hydranten står ennå. Bildet er tatt i 2006. Det er en DANFOSS hydrant som er et dansk firma.

THEILERTOMTA
Denne hydranten står ennå. Bildet er tatt i 2006. Det er en DANFOSS hydrant som er et dansk firma.

VOGNMANNSVEIEN
Denne hydranten står ennå. Bildet er tatt i 2005.

TALLAKSHAVNVEIEN
Denne hydranten står ennå. Bildet er tatt i 2005. Det er en TA ESCO hydrant som er et svensk firma.

GIERLØFFS PLASS
Denne hydranten står ennå, det er er en ny modell. Bildet er tatt i 2006.

GALEIODDVEIEN
Denne hydranten står ennå, det er er en ny modell. Bildet er tatt i 2006.

VED STADION
Denne hydranten står ennå, men den er noe sliten. Bildet er tatt i 2005.

FJELLMANNSVEIEN
Denne hydranten står ennå, men men mangler en del. Bildet er tatt i 2006.

BAKKESTUBAKKEN
Denne hydranten står ennå, det som er artig her, er at det står en vannpost ved hydranten. Bildet er tatt i 2006.

FEIERHEIA
Denne hydranten sto omtrent midt på bildet, vet ikke når den ble fjernet. Bildet er tatt i 2006.

FEIERHEIA
Her ser vi hydranten stå midt på plassen og som ungene pleide å hoppe bukk over. Vet ikke når den ble fjernet.

LIGGER PÅ LAGER I BUKTA
Denne hydranten ligger på verkstedet i bukta, vet ikke hvor den har stått. Bildet er tatt i 2006.

WEIFA
Denne hydranten står inne på området ved Weifa. Bildet er tatt i 2007.

VENNSKAPSSMAUET
Denne hydranten er fjernet, bare sokkelen står igjen. Bildet ble tatt i 1984 av Arne-Fred Solbekk. Har også sett et bilde fra 1988 hvor hydranten sto her. På denne plassen sto det en vannpost før hydranten.

LØKKEBAKKEN
Denne hydranten sto ved den gamle brannstasjonen nederst i Løkkebakken. Den ble fjernet når de rev brannstasjonen i 1977. Bildet er tatt i 1957.

JERNBANETORVET
Denne er av nyere modell og står der i dag. Bildet er tatt i 2010.