VARPERINGER OG FORTØYNINGSBOLTER

Langs hele kysten står det mange bolter og ringer som er i ferd med å ruste vekk.
De første kom opp tidlig på 1600-tallet, og var i bruk så lenge seilskutene trafikkerte langs kysten.

Along the entire coast there are many bolts and rings that are about to rust away. The first ones came up in the early 17th century, and were in use as long as the sailing ships operated along the coast.

I Kragerøskjærgården står det fortsatt mange bolter/ringer fra skutetiden, noen er i ferd med å ruste helt bort, det er mange som allerede er helt borte. Under ombyggingen på 1960-tallet av Gundersens hus på torvet, Hovedbyen 90 ble det funnet skjell og drivgods fra sjøen. Det som ble funnet tydet på at Torvet er en fylling og at sjøen gikk helt inn til fjellet bak huset. Et annet bevis på at det var slik, er de gamle fortøyningsboltene som er festet i fjellet bak huset. I 2005 ble de registrert, fotografert og laget et par hefter av Per Johnny Thoresen, som er å finne på Berg-Kragerø Museum og Kragerø Bibliotek. Det var Søndre Kalstad som eide grunnen i byen og Kragerø havn og hadde inntekt på ringene. Skip som ankret opp i Kragerø havn, som brukte ringene måtte betale en avgift til eieren som var Søndre Kalstad og senere Frydensborg. Ringene sto stort sett på privat grunn og var uten tilsyn, men i 1632 gir regjeringen tollvesenet ordre om å tilse de forfalne ringene. Da ble også ringens dimensjoner og plassering bestemt.
I 1736 var det inspeksjon i uthavnene og ved Kragerø havn, det ble registret 9 bolter ved Kragerø havn. Det ble registrert en ring på Beverskjær ved Jomfruland, den ble trolig satt der i 1732 av grunneieren. Eier av Jomfruland på denne tid var grev Danneskiold Larvig. I 1736 ble det også nevnt en større ring på den søndre odde av Portør, det var også to ringer til ved Portør. Ved Strømtangen var det også en ring. Dette er bare noen av de mange ringene som var i skjærgården. I 1889 ble det registrert 160 ringer. De største ringene i Norge var på ca. 200 kilo. For grunneiere var det penger å tjene når bolten ble festet i fjellet og senere når det ble rodd ut for å hente trossene enten det var til varping eller fortøyning i opplag. (Ordet “varping” betyr når skutene skulle gjennom trange sund eller elver og ikke kunne seile, da måtte skutene dras gjennom ved hjelp av trossene som var festet i ringene.) De eldste ringene var kilt fast i sprekker i fjellet med trekiler.
I disse knappe tider ble mange ringer fjernet ved nattes tider og det kostbare jernet ble solgt på det åpne markedet. Etter hvert ble boltene festet etter at det ble brent svartkrutt i fjellet til det ble stort nok hull til å sette bolten i og til slutt blystøpt. Senere ble det brukt svovel til å feste boltene, da sto også boltene ordentlig fast. Bak Fjordbåtselskapets lille hus på Barthebrygga, tett inntil veien sto det en ring av gammel type, og sjeldnere smedens navn og årstall innpreget. Var det flere ringer i Kragerø som var signert? Hvor ble det av ringen som sto der?, den skal ha stått der i 1977. Desember 1987 gikk den siste ferja “Kragerø” fra Barthebrygga, når ble den lille bua revet? Fortøyningsbolter ble også brukt til andre ting. På Furuholmen hadde fastboende nytte av en stor ring, den ble brukt til å varsle når noen skulle hentes på bysiden. de som trengte skyss over, trampet på ringen og lyden ble som om en slo på en klokke. Lyden hørtes helt over til Furuholmen.

BALLASTMERKER
Ved noen av fortøyningsringene var det ballastmerker, det var plasser hvor skutene kunne tømme ballasten sin før de skulle losse varer ombord. Det var ballastplass ved Skrubben, Moringsbøyen på Bærøyfjorden, Heucheverven, Lille Kirkebukta og ankerplassen ved Stilnestangbratten. Det var ballastplass ved Skarbodalsbukt. Det skal ligge igjen hauger med flint i området etter lasting av is. Det var også ballastplass ved Galeiodden, men der ble det etter hvert for grunt og den kunne ikke lenger benyttes. Ballasten i skutene var for det meste sand, grus og stein (mye flint). Ved Galeiodden er det funnet en del krittpiper.

Gunnarsholmen

Bolt 1

Gunnarsholmen

Bolt 2

Gunnarsholmen

Bolt 3

Øya, Galeiodden

Bolt 4

Portør

Bolt 5

Øya, Sjøbadet

Bolt 6

Øya, Lindvika

Bolt 7

Barthebrygga

Bolt 8: Denne er fjernet ved nytt bryggeanlegg.

Skåtøy, Vennevika

Bolt 9

Bukkholmen

Bolt 10

Bukkholmen

Bolt 11

Lille Kirkholmen

Bolt 12

Kil

Bolt 13

Dampskipsbrygga

Bolt 14: Fortøyningspælen på den gamle dampskipsbrygga er en del av en rå som stammer fra fullriggeren ”Lofthus”som ble bygget i Glasgow i 1869. Den ble kjøpt til Lillesand år 1900 og rigget om til bark i 1914, som mange andre hjemkjøpte fullriggere. I 1914 kom den ut for en storm og mistet en del av riggen og møtte søke nødhavn i Queenstown i Irland, her ble den kondemnert. Herfra ble skuta tauet til Kragerø av en hollandsk taubåt og kjøpt opp av Johannes O. Silius, her ble den nedrigget slik at bare undermastene sto igjen. Den ble solgt videre til Den Kongelige Norske Marine, skuta ble slept til Kristiansand omkring juletider 1916. Men i en sterk pålandsstorm slet skuta seg og drev i land på Målen mellom Arendal og Tvedestrand og endte sine dager der. Fortøyningspælen ble kjørt ned i sjøbunnen omkring 1916 og fylt med betong. Dampskipsbrygga ble anlagt i 1872 samtidig med bybrua

Kammerfosselva

Bolt 15

Soppekilen

Bolt 16

Kammerfosselva

Bolt 17

Kammerfosselva

Bolt 18

Kammerfosselva

Bolt 19

Kammerfosselva

Bolt 20

Båten

Bolt 21

Båten

Bolt 22

Gunnarsholmen, Bolteskjær

Bolt 23

Skrubbodden

Bolt 24: Denne bolten er borte.

Valberg

Bolt 25

Valberg

Bolt 26

Sundaholmene

Bolt 27

Matholmen

Bolt 28

Matholmen

Bolt 29

Matholmen

Bolt 30

Matholmen

Bolt 31

Tangen, Kammerfosselva

Bolt 32: På bolten kan man fremdeles se signaturen til smeden som laget denne. Det hendte ofte at smeden som hadde laget bolten satte sine initialer i den. Litt utydelig, men tror det står ”BL 90”. Denne bolten ble trolig satt opp i forbindelse med bruddet som Peder Tangen startet opp i 1888.

Kjettingfarikken, Hellefjorden

Bolt 33

Strømtangen

Bolt 34

Hellefjorden

Bolt 35

Ved Kirkeholmene

Bolt 36

Morholmen

Bolt 37

Morholmen

Bolt 38

Morholmen

Bolt 39

Morholmen

Bolt 40: Denne bolten er lik den som står ved Tangen i Kammerfosselva, og ble trolig satt opp i 1890-1900

Morholmen

Bolt 41: Denne bolten er lik den som står ved Tangen i Kammerfosselva, og ble trolig satt opp i 1890-1900.

Matholmen

Bolt 42: Denne bolten er lik den som står ved Tangen i Kammerfosselva, og ble trolig satt opp i 1890-1900.

Morholmen

Bolt 43

Kammerfoss

Bolt 44

Kammerfoss

Bolt 45

Kammerfoss

Bolt 46

Nautebakken

Bolt 47

Gunnarsholmen

Bolt 48

Kragerø Berg Museum

Bolt 49: Denne bolten står nede ved Riggerua.

Kragerø Berg Museum

Bolt 50: Denne bolten står nede ved Riggerbua.

Sauholmen

Bolt 51

Sauholmen

Bolt 52

Sauholmen

Bolt 53

Sauholmen

Bolt 54

Sauholmen

Bolt 55

Sauholmen

Bolt 56

Skrue

Bolt 58

Rekevika

Bolt 59: Her ble det losset tømmer, det var finske og russiske båter som var fortøyd i disse boltene i Rekevika mens det ble losset. Båtene lå på tvers i sundet inn til Rekevika.

Rekevika

Bolt 60: Her ble det losset tømmer, det var finske og russiske båter som var fortøyd i disse boltene i Rekevika mens det ble losset. Båtene lå på tvers i sundet inn til Rekevika.

Rekevika

Bolt 61: Denne bolten er ulik alle de andre i Skjærgården, det er toppen av et stort gammelt anker. Det var vanlig å benytte gamle motordeler, deler av seilskuterigger, trepåler, gamle kanoner eller ankere som denne i en periode. Rett ved fortøyningsbolten er det noen inskripsjoner i fjellet.

Sundaholmene

Bolt 62

Stilnestangen

Bolt 63

Stilnestangen

Bolt 64

Nedre Langtangen

Bolt 65

Nepa, Rørvik

Bolt 66

Nepa, Rørvik

Bolt 67

Nepa, Rørvik

Bolt 68

Nepa, Rørvik

Bolt 69

Danskekaia

Bolt 70

Skrubben

Bolt 71: Dette er et gammelt bilde fra området Skrubben, bildet er tatt like etter krigen. På bildet ser vi to-tre bolter.

Aatangen

Bolt 72

Skjørsvik

Bolt 57: Denne bolten ved Skjørsvik fikk navnet ”Saulekarispalt” etter at en dame som hadde tilholdssted på Levangsheia fikk retten over bolten. Hun satt i skauen og holdt utsikt over bolten for å se om det var noen som fortøyde i den. Hvis de ikke betalte avgift, satt hun seg på bolten til de betalte. Navnet ”Saulekari” kom av at hun aldri var hjemme og fikk vasket seg. Denne bolten har jeg ikke bilde av.

Einarsholmen

Bolt 73

Aatangbukta

Bolt 74

Blankenberg

Bolt 75

Rekevika

Bolt 76

Oksekastet

Bolt 77

Langaardssund

Bolt 78

Rekevika

Bolt 79

Sjåen

Bolt 80

Krikkholmene

Bolt 81

Korsholmen

Bolt 82

Apalbukta

Bolt 83

Fluer

Bolt 84

Kirkholmene

Bolt 85

Kirkholmene

Bolt 86

Kirkholmene

Bolt 87

Kirkholmene

Bolt 88

Vennevika

Bolt 89

Stavseng

Bolt 90

Stavseng

Bolt 91

Portør

Bolt 92

Portør

Bolt 93

Portør

Bolt 94

Grønsvik

Bolt 95

Grønsvik

Bolt 96

Grønsvik

Bolt 97

Grønsvik

Bolt 98

Rekevika

Bolt 99

Rekevika

Bolt 100

Rekevika

Bolt 101

Rekevika

Bolt 102

Tangen, Kammerfosselva

Bolt 103

Tangen, Kammerfosselva

Bolt 104

Jomfruland

Bolt 105

Kragerøfjorden

Bolt 106

Østfronten

Bolt 107

Østfronten

Bolt 108

Østfronten

Bolt 109

Kreppa

Bolt 110

Kreppa

Bolt 111

Kreppa

Bolt 112

Kokken

Bolt 113

Sjåen

Bolt 114

Kreppa

Bolt 115

Sundaholmene

Bolt 116

Saltneven

Bolt 117

Holme ved Stavseng

Bolt 118

Holme ved Stavseng

Bolt 119

Bjelkevik

Bolt 120

Bjelkevik

Bolt 121

Barmskilen

Bolt 122

Tallakshavn

Bolt 123

Strand

Bolt 124

Korsholmen

Bolt 125

Paradisbukta

Bolt 126

Dønvika, Skåtøy

Bolt 127

Dønvika, Skåtøy

Bolt 128

Dønvika, Skåtøy

Bolt 129

Sundaholmene

Bolt 130

Grønsvik

Bolt 131

Øya

Bolt 132

Snekkevik

Bolt 133

Blindtarmen

Bolt 134

Ringskjær, Jomfruland

Bolt 135

Tønneholmen

Bolt 136

Tønneholmen

Bolt 137

Tønneholmen

Bolt 138

Linsund, Risøy

Bolt 139

Kjørbonn

Bolt 140

Kjørbonn

Bolt 141

Kjørbonn

Bolt 142

Stølefjorden

Bolt 143

Skjørsvika

Bolt 144

Arntsholmen

Bolt 145

Hvitstein

Bolt 146

Breibukta, Portør

Bolt 147

Kalstadkilen ved sykehuset

Bolt 148

Rødlandet, Hellefjorden

Bolt 149

Rødlandet, Hellefjorden

Bolt 150

Vadfoss

Bolt 151

Vadfoss

Bolt 152

Gulodden; Bærøy

Bolt 153

Barthebrygga

Bolt 154: Denne bolten kom frem ved gravearbeid i forbindelse ved nytt bryggeanlegg. Nå er den ikke synlig lenger.

Hellefjorden, liten odde ved Kjættingfabrikken

Bolt 155

Skarbodalsbukta, Heftet

Bolt 156

Skarbodalsbukta

Bolt 157

Skarbodalsbukta

Bolt 158: Denne bolten har ingenting med de gamle boltene fra skutetiden å gjøre. Denne er av nyere dato.

Skarbodalsbukta

Bolt 159

Skarbodalsbukta

Bolt 160

Skarbodalsbukta

Bolt 161

Skarbodalsbukta

Bolt 162

Helle, Lona

Bolt 163: Denne ringen ligger langt opp på land. Står i fjellet der hvor Helle Bruk (saga) en gang var.

Smedsbukta

Bolt 164: En bolt av nyere dato.

Skarbodalsbukta

Bolt 165: En sliten fortøyningsring.

Eidkilen

Bolt 166: Her ble det fylt ut i forbindelse ved utvidelse av Eidkilkanalen. Denne bolten har nok opprinnelig ligget nærmere strandlinja.

Vestre Stabbestad

Bolt 167: Ikke av de eldste.

Vestre Stabbestad

Bolt 168: Ikke av de eldste.

Fantholmane, Hellefjorden

Bolt 169: En godt bevart fortøyningsring fra iseksport tiden.

Hellefjorden

Bolt 170: Liten fortøyningsbolt i Hellefjorden.

Hellefjorden

Bolt 171: Liten fortøyningsbolt i Hellefjorden.

Langetangen

Bolt 172: Bolt ved Simon Langetangens isbruk på Langetangen

Åtangen

Bolt 173: Denne bolten befinner seg langs Åtangveien

Åtangen

Bolt 174: Denne bolten befinner seg langs Åtangveien

Åtangen

Bolt 175: Denne bolten befinner seg langs Åtangveien. Haugstranda i bakgrunnen

Åtangen
Åtangen

Bolt 176: Denne bolten befinner seg langs Åtangveien.

Sibirien
Sibirien, Tåtøy

Bolt 177: Denne bolten befinner seg på en liten holme ved Tåtøy, som blir kalt Sibirien.

Bolt ved Kreppa
Kreppa

Bolt 178: Se også boltene 110, 111, 112 og 115 fra Kreppa.

Bolt Kreppa
Kreppa

Bolt 179: Se også boltene 110, 111, 112, 115 og 178 fra Kreppa.

error: Content is protected !!