EN TUR TILBAKE I TID

Store og små ting som har skjedd i Kragerø.

Things that have happened in Kragerø.

Vinter i Skippergata
Vinter i Kragerø

Her har jeg samlet en del historier fra vinterkragerø.

Winter in Kragerø

Here I have collected a number of stories from Winterkragerø.

Klebersteinen
Inskripsjoner og skriblerier

Det er risset og hugget ut mange inskripsjoner og initialer i fjell og stein i Kragerø.

Inscriptions and scribbles

Many inscriptions and initials have been carved in rock and stone in Kragerø.

Kragerøvassdraget

Fra Toke til Kilsfjorden.

Kragerøvassdraget

From Toke to Kilsfjorden.

Camping

Camping og teltplasser i Kragerø.

Camping

Camping and tent place in Kragerø.

Barndomsminner

fra Kirketomta og Andølingen.

Childhood memories

From Kirketomta and Andølingen.

En reise til Helle

En reiseskildring fra Sivig i Risør til Helle ved Kragerø i 1864.

A trip to Helle in Kragerø

From Kirketomta and Andølingen.Atravelogue from Sivig in Risør to Kragerø, Helle in 1864.

Varperinger og fortøyningsbolter

I Kragerøskjærgården står det fortsatt mange bolter og ringer som er i ferd med å ruste vekk. De første kom opp tidlig på 1600-tallet, og var i bruk så lenge seilskutene trafikkerte langs kysten.

Warpings and mooring bolts

In Kragerøskjærgården there are still many bolts and rings that are about to rust away. The first ones came up in the early 17th century, and were in use as long as the sailing ships operated along the coast.

Historiske skilt

I byjubileet 2016, da Kragerø feiret 350 år, ble det satt opp historiske navneskilt i Kragerø.

Historic signs

During 2016, the year marking the 350th Anniversary of the city’s founding, signs explaining the historic roots of local place names were set up in Kragerø

BF Gamle Kragerø

BF «Gamle Kragerø» ble bygget ved Kragerø Slipp- og Mek. Verksted i 1960.

BF Old Kragerø

BF «Old Kragerø» was built at Kragerø Slipp- og Mek. Workshop in 1960.

Tur på Kragerøbanen

Kragerøbanen er en nedlagt jernbanestrekning mellom Neslandsvatn stasjon på Sørlandsbanen og Kragerø.

Trip on the Kragerø line

The Kragerø line is a disused railway line between Neslandsvatn station on the Sørlandsbanen line and Kragerø.

Gruver og skjerp

En forfriskende utforskning på varme sommerdager i Kragerøs underverden, perfekt for de som søker eventyr. Ta med deg hjelm og bruk sunn fornuft da det kan være utfordrende. Kragerø har mange skjulte severdigheter.

Mines and quarries

A refreshing exploration on hot summer days in Kragerø's underworld, perfect for those seeking adventure. Bring a helmet and use common sense as it can be challenging. Kragerø offers numerous hidden attractions.

Brann og beredskap

I Kragerø har det oppstått flere mindre branner i løpet av tiden, noen hus har gått tapt. Men vi har unngått en katastrofal storbrann på linje med den som rammet byen i 1886. En avgjørende faktor for dette har vært brannmeldere og brannhydranter.

Fire and Emergency Preparedness

In Kragerø, there have been several smaller fires over time, and some houses have been lost. However, we have managed to avoid a catastrophic major fire like the one that struck the city in 1886. A crucial factor in this has been the presence of fire alarms and fire hydrants.

Gamle bygrenser

I 1666 fikk Kragerø bystatus i Sandøkedahls Sogn. Byen hadde to forsteder, Smedsbukta og Tallakshavn.

Old city borders

In 1666, Kragerø was granted town status in the Sandøkedahls Parish. The town had two suburbs, Smedsbukta and Tallakshavn.

Små og store hendelser

Her har jeg samlet ulike episoder, både små og betydningsfulle hendelser fra Kragerø.

Small and large events

Here, I have gathered various episodes, both small and significant events from Kragerø.

Vannposter

I 1869 startet arbeidet med det nye vannverket i Mian, og det ble tatt i bruk i 1870, selv om det ikke var helt ferdig før i 1871. Ettersom behovet for vann økte, ble det nødvendig med ytterligere tiltak. I 1893 begynte arbeidet med det nye vannverket ved Sjåen, også kjent som Sjådammen, og det stod klart i 1895.

Water pumps

In 1869, the construction of the new waterworks in Mian began, and it was put into operation in 1870, although it was not completely finished until 1871. As the demand for water increased, additional measures became necessary. In 1893, the construction of the new waterworks at Sjåen, also known as Sjådammen, started, and it was completed in 1895.

Munch

Edvard Munch bodde på Skrubben i Kragerø fra 1909 til 1916.

Edvard Munch lived at Skrubben in Kragerø from 1909 to 1916.

Historieglimt

Glimt fra gamle Kragerø. Et tilbakeblikk av byen og folket. Samling av historiske bilder.

Glances from the Past

Glimpses from old Kragerø: A retrospective of the town and its people.

Kart

Det har blitt laget flere kart over Kragerø gjennom årene. Her har jeg samlet noen av dem. Kan printes i storformat til innramming, som tapet eller på aluplater.

Map

Several maps of Kragerø have been created over the years. Here, I have compiled some of them. Can be printed in large format for framing, as wallpaper, or on aluminum plates.

Lokalhistoriske bøker

Her har jeg samlet et utvalg bøker som tar for seg temaet Kragerø i gammel tid og litt nåtid.

Local History Books

Here, I have compiled a selection of books that delve into the topic of Kragerø in ancient times and a bit of the present.

Kragerø Biograf

Kragerø Biograf har vært i sitt nåværende bygg siden 1930-tallet.

Kragerø Cinema

Kragerø Cinema has been in its current building since the 1930s.

error: Content is protected !!