Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

BF "Gamle Kragerø"

BF «Gamle Kragerø» ble bygget ved Kragerø Slipp- og Mek. Verksted i 1960 på oppdrag fra Kragerø Fjordbåtselskap, og er en bilferge bygget i stål. Under dekk er det en salong med plass til 50 personer.
Under navnet BF «Kragerø» ble den sjøsatt 28. mai 1960, og gikk i rutetrafikk
i Kragerø-skjærgården frem til 1987
I følge dekksdagbok var siste ruten Kragerø – Østre Gumøy – Bærø – Skåtøy den 7. januar 1988.
I januar 1988 ble ferjen kjøpt av Bastøy fengsel (avgikk Kragerø 16. januar 1988) og gikk i fast rutetrafikk som BF «Foldinferga» mellom Horten og Bastøy fram til
8. juni 2009.
BF «Gamle Kragerø» kom hjem til Kragerø 28. juli 2009,
og ble ved hjemkomsten formelt overtatt av Kragerø Kystlag som veteranbåt.
Samme dag ble den fredet av Riksantikvaren som ett av
12 kulturminner fra hverdagslivet i Kulturminneåret 2009. «Gamle Kragerø» er fredet etter Kulturminneloven som fartøy nummer 3 i Norge.

Tekniske data:
Ferjen er 70,7 fot lang, 21,5 fot bred og stikker 9,75 fot dypt. Den har brutto tonnasje på 80,32 og netto tonnasje på 34,2. Fartøyet er registrert for 80 personer. Hovedmotoren er en B&W Alpha 403 26 VO (kun produsert 12 motorer av typen der 4 registrerte fremdeles er tilbake) og hjelpemotoren en Volvo Penta 210 HK D70GHC, installert i 1983
(siste fase av Kragerø-perioden).


Stabelavløping.

Første tur.

1960-tallet.

1975.

1975.

1980.

1987.

Foldinferga.

Foldinferga 2002.

Foldinferga 2007.

Siste driftdag 2009.

Restaurering 2009.

50-års dagen 2010.